Hjälpwebb

Formulär

Det finns fyra moduler att välja mellan för dig som ska bygga formulär i SiteVision; e-postformulär, frågeformulär, webbanmälan och enkät. Vilken av dem du ska använda dig av beror på syftet med formuläret. Viktigt att veta är att modulerna frågeformulär, webbanmälan och enkät sparar alla svar i SiteVisions databas så att de går att administrera i efterhand, medan modulen e-postformulär endast genererar ett mail till utpekad ansvarig med svaren.

Svårt att veta vilken modul du ska välja? Jämför modulerna och deras inställningar och funktioner med hjälp av den här listan.

Frågetyper


E-postformulär

Frågeformulär

Webbanmälan

Enkät

Textfråga

rrrr

Envalsfråga

rrrr

Flervalsfråga

rrrr

Kommentar

rrrr

Beställningsfråga

rr

Datumfråga


r
r

Personuppgiftsfråga

rr

E-postmottagare

rr

Kategorifråga

rr
r

Deltagare


r

Skriptfält

rr

SPAM-skydd med Captcha

rr

Graderingsfråga
r

Sidbrytning
r

Bifogad fil

r


E-post


E-postformulär

Frågeformulär

Webbanmälan

Enkät

Skicka notifiering till ansvarig via e-post

r

rrr

Skicka kopia av svar till inloggade användare

r


r

r

Skicka lämnade svar som pdf

r

rr

r

Skicka bekräftelse med e-post (Svarsadress)

r

rr


Ange ärendebeskrivning för notifiering

r

rr

r

Ange avsändaradress

r

r

r

r


Utseende


E-postformulär

Frågeformulär

Webbanmälan

Enkät

Ange formatmall för etiketter

r

r

r

r

Ange formatmall för texter

r

r

r

r

Ange formatmall för inmatning

r

r

r

r

Ange formatmall för felmeddelanden

r

r

r

r

Färg på asterisk i obligatorisk fråga

r

r


r

Presentera frågor på plattor

r

r


r

Mellanrum mellan fält

r

r


r

Text på skickaknapp

r

r


r

 

Meddelanden


E-postformulär

Frågeformulär

Webbanmälan

Enkät

Visa meddelande på sidan efter att svar lämnats

r

r

r

r

Visa lämnade svar från formuläret på sidan

r

rSkicka användaren till en annan sida efter att svar lämnats

r

r

r

r

Bekräftelse med e-post

r

rVisa felmeddelade vid oifyllda obligatoriska frågor

r

r

r

r

 

 

Begränsningar


E-postformulär

Frågeformulär

Webbanmälan

Enkät

Sista anmälningsdatum


rrr

Begränsad tidsperiod


rrr

Begränsa antalet deltagare


rr

Öppen undersökning/ öppet formulärr

r

Sluten undersökning/ öppet formulärr

r

 

¹Begränsning av antal deltagare med hjälp av sluten undersökning där deltagare bjuds in.

 

Administration online

 

E-postformulär

Frågeformulär

Webbanmälan

Enkät

Administration av svar online


r

r

r

Skicka e-post till alla deltagare


rSkicka inbjudan
r

Skicka påminnelse


 


r

Skicka meddelande
r

Ange synliga formulärfält vid administration


rVisa deltagarens namn i administration


rVisa datum för svar i administration


rExportera till Excel


r

r

r

Exportera som XML


r


r

Svar lagras på webbsida


r

r

r

Lägga till nya deltagare
r

Importera deltagare
r

Exportera deltagarlista
r

Skriv ut lista över detagare


r

r

r

Se lämnade svar


r

r

r

Ta bort svar


r

r

r

Statistik
r

Visa urval
r

Korstabulering
r

Skriv ut statistik
r

Exportera enkät/formulär som PDF


r


r

 

Det går endast att ha en formulärsmodul per sida. Om du lägger till flera formulärsmoduler kan du få oönskade resultat i form av till exempel dubletter av svar.

Denna sida publicerades: 2019-03-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets