Hjälpwebb SiteVision 4

PDF-utskrift - Utseende

Här bestämmer du formatmallar för länk och titel.

Utseende

PDF

Marginal upptill/nertill/vänster/höger

Här ställer du in marginaler så att utskriften ser ut som du vill ha den. Standardinställningarna är 36px marginal åt alla håll.

Denna sida publicerades:

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!