Hjälpwebb SiteVision 4

Listmeny - Utseende

Skärmdump på fliken Utseende på Listmeny

Allmänt

Använd dessa utseendeinställningar

Denna ruta är som standard ikryssad och innebär att du använder de utseendeinställningar som anges i modulen nedan. Vill du istället själv påverka menyn med en egen css, avmarkerar du denna kryssruta. Då gäller inte dessa inställningar utan då styr du allt från egen css.

Formatmallar

  • Toppnivå - Här väljer du formatmall för den första nivån i listmenyn.
  • Toppnivå aktiv gren - Här väljer du formatmall för den gren som är aktiv i toppnivån.
  • Toppnivå aktuell sida - Här väljer du formatmall för den sida som är aktuell i toppnivån.
  • Undernivå - Undernivå är alla andra nivåer förutom toppnivån. Här väljer du formatmall för undernivån i listmenyn.
  • Formatmall aktuell sida
    Här väljer man formatmall för den sida som är aktuell i undernivån.
  • Formatmall aktiv gren
    Här väljer man formatmall för den gren som är aktiv i undernivån.
Exempel på olika formatmallar

Exempel på olika formatmallar för aktiv gren och aktuell sida

Använd bild

Här anger man om man vill visa en bild för toppnivån.

Indrag

Menyn är en lista som är justerad så att texten ligger i vänsterkant. Lägger man till en bild måste man dock kompensera vart bilden skall börja med ett indrag. Om bilden är i liknande storlek som en vanlig punkt i punktlistan så är indraget 1,5em ett lämpligt mått.

Enbart text

Enbart text

Bild, ej indrag

Bild, ej indrag

Bild med indrag 1,5em

Bild med indrag 1,5em

Undernivå

Undernivå är alla andra nivåer förutom toppnivån.

Formatmall

Här väljer man formatmall för undernivån i listmenyn.

Formatmall aktiv gren

Här väljer man formatmall för den gren som är aktiv i undernivån.

Formatmall aktuell sida

Här väljer man formatmall för den sida som är aktuell i undernivån.

Använd bild

Här anger man om man vill visa en bild för undernivån.

Indrag per undernivå

Här anger man hur stort nivåindraget skall vara för varje nivå. Standard är 1 em.

Denna sida publicerades:

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!