Help SiteVision 4

Maven

Jag når inte längre http://maven.sitevision.se/artifactory/?

I nuläget finns inget externt åtkomligt Maven-repository för SiteVisions publika API som kan användas vid utveckling av egna portlets. Vår rekommendation är att om möjligt istället använda SiteVision WebApps vid utveckling av egen funktionalitet.

Vid kompilering av portlets behöver JAR-filerna för det publika API:et läggas till som systemresurser i pom.xml och peka dessa på följande filer i installationen av systemet:

  • <sitevision_home>/tomcat/lib/sitevision-portlet-api-<versionsnr>.jar
  • <sitevision_home>/tomcat/lib/sitevision-portlet-ext-<versionsnr>.jar

The page published: 2018-06-11

Find us!

SiteVision AB (Headquarter)
Vasagatan 10
702 10 Orebro
Sweden


Info: +46 19-17 30 30
Support: +46 19-17 30 39