help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Guide Etiketter

Etiketter hjelper deg med å holde oversikt over innhold på nettsider, aktivitetsstrømmer, filer og bilder.

Etiketter er en enklere form for metadata. Etiketter er raskere å komme i gang med, de brukes av våre eksisterende moduler og kan opprettes av brukerne selv ved publisering. I motsetning til metadata som du selv må opprette på riktig sted og velge riktig type.

Etiketter kan brukes av ulike moduler uten at du trenger å sette dem opp.

Etiketter

Exempel på nyhetslistning som är märkt med etiketter

Det spiller ingen rolle om du legger en etikett på en side, et brukerfelt i Social Collaboration, nevner den i en feed eller legger den på et bilde/dokument. Det er samme objekt, og derfor er det enkelt å samle all informasjon om en etikett på en side.

Slik oppretter du etiketter

Gå til Nettstedsinnstillinger → Funksjoner - > Etiketter og opprett en etikettgruppe. Det er slik du aktiverer funksjonen.

En etikettgruppe er en måte å strukturere hvilke etiketter som skal ligge under en bestemt undergren. Hvis du bare vil ha én type etikett på hele nettstedet, oppretter du en etikettgruppe som heter "Hele nettet" eller lignende.

Hvis du for eksempel vil ha ulike alternativer for etiketter i ulike avdelinger eller under nyhetsartikler, oppretter du slike etikettgrupper her. Deretter fyller du ut med valgbare verdier i hver etikettgruppe.

Etikettgrupper

I exempelet har vi skapat 3 olika etikettgrupper som vi sedan aktiverar på olika delgrenar.

Gå til en side og velg Egenskaper → Verktøy → Etiketter og velg "Bruk egendefinerte innstillinger for etiketter ".

Använd egna inställningar för etiketter

Flere alternativer vises under etikettinnstillinger:

Etikettinställningar

Velg etikettgrupper

Her velger du hvilke etikettgrupper du vil tillate under denne undergrenen.

Tillat brukere å skrive egne etiketter

Her bestemmer du også om brukerne skal få lov til å legge inn egne etiketter. De kan da opprette sine egne etiketter direkte når de publiserer siden, hvis de ikke allerede er tilgjengelige som valgfrie valg i listen. Disse etikettene blir også søkbare og kan vises på en side, men de vises ikke som forslag i listen.

Ved publisering

Når en bruker publiserer en side, finnes det en innstilling for etiketter på den første siden i publiseringsdialogen. Her vises alle alternativene som er lagt inn under etikettgrupper i nedtrekkslister. Det er også mulig å legge inn egne etiketter (hvis det er innstilt slik).

Vid publicering

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?