Hjälpwebb SiteVision 4

Nyheter - Begränsningar

Här ställer du in begränsningar i form av hur många artiklar som ska visas samt filter.

Skärmdump på fliken Begränsningar

Begränsningar

Begränsa antalet synliga artiklar

Antalet nyheter som ska visas, oavsett om det finns fler i arkivet. Standardvärde är 10 artiklar.

Hoppa över inledande artiklar

Om modulen inte ska visas den senaste artikeln utan den näst senast (exempelvis om du väljer att visa den senaste artikeln på en "större" plats i en annan nyhetsmodul) väljer du detta alternativ.

Filter

Här kan du ställa in om du vill filtrera nyheterna och exempelvis bara visa de artiklar som är uppmärkta med "Ekonomi" för metadatat Avdelning. Klicka på länken Lägg till filter:

Skärmdump på filter i Nyheter

Filter

Hämta från

Här får du välja från vilket metadatafält du vill hämta från. Det kan exemplvis vara rubrik, ingress eller något annat som du kan välja under fliken innehåll.

Begränsning

Sedan väljer du begränsning,det vill säga vad du vill filtrera på:

  • innehåller
  • innehåller inte
  • lika med
  • inte lika med.

Värde

Därefter fyller du i ett värde som ska uppfyllas för att nyheysmodulen ska visa resultatet.

 Lägger du till fler värden så tolkar SiteVision det som AND. Det vill säga om ett filter är Artikel ingress innehåller Golf och ett annat som är Artikel ingress innehåller Tennis så kommer nyhetsmodulen enbart att visa de artiklar där ingressen innehåller BÅDE Golf och Tennis. 

Meddelande

Visa ett meddelande när inget finns att visa

Om du inte har några nyheter att visa kan du välja att visa ett meddelande istället för att ingenting visas. Standardmeddelandet är "Det finns inga artiklar att visa".

Inga artiklar att visa

Denna sida publicerades: 2015-10-08

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets