Hjälpwebb SiteVision 4

Sök facetterad - Urval

Under fliken Urval ställer du in begränsningar i form av typ, omfång och metadata.

Urval

Sökindex

Om du har sökpaket1 (i Cloud) eller Sökpaket 2 så har du ytterligare en inställning - om du vill använda ett eget sökindex eller det som medföjer som standard. Bocka i rutan och välj det index du vill använda i listan.

Sökindex

Denna inställning kräver att du har licens för sökpaket1 (i Cloud) eller sökpaket2.

Inkludera

Här väljer du vilka typer som ska inkluderas i sökningen. Det går att välja

  • sidor - vanliga webbsidor
  • artiklar - som ligger inuti arkiv i SiteVision
  • filer - filarkivet samt filer på sidan
  • bilder - bildarkivet samt bilder på sidan
  • struktursidor - struktursidor är kopior på befintliga sidor

Alla typer är ibockade som standard. Ofta kan det vara bra att ta bort exempelvis bilder om man inte tycker att det tillför något.

Omfång

Här kan du begränsa sökningen till vissa delar av webbplatsen exempelvis en delgren eller en mapp i filarkivet.

Begränsa vilka strukturer som ska ingå i sökningen

Bocka i rutan och klicka på länken Lägg till sökväg.

Metadata

Begränsa vilka sidor som ska ingå i sökning utifrån metadata

För att begränsa sökningen till ett visst metadata så kan du ställa in detta här. Bocka i rutan och klicka på länken Lägg till. Den begränsning du fyller i visas sedan i denna ruta.

Metadatabegränsning

Här kan du välja en kombination för metadatabegränsningar:

  • Alla villkor måste vara uppfyllda
  • Inget villkor får vara uppfyllt
  • Minst ett villkor måste vara uppfyllt

Exempel 1. Man har ställt in en metadatabegränsning för metadata Informationstyp och värdet Lathund samt metadata Ämne och värde Webb. Anger man att ALLA villkor måste vara uppfyllda så kommer man bara få sökträffar på sidor som har värdet Lathund (för metadata Informationstyp) OCH värdet Webb (för metadata Ämne).

Exempel 2. Man har ställt in en metadatabegränsning för metadata Informationstyp och värdet Lathund. Anger man att INGET villkor får vara uppfyllt så kommer man inte att få sökträffar på de sidor som har värdet Lathund (för metadata Informationstyp).

Filterfråga

Det går att skriva en sökfråga (en vanlig sträng) eller bygga upp en sökfråga med Velocity. Om du skriver "bild" så begränsas sökresultaten till de sidor som har ordet "bild" i titeln, namnet på sidan eller att det förekommer i innehållet på sidan.

Listan sorteras efter relevans. Vill du ha de senast publicerade dokumenten högst upp så får du ställa in sorteringen på fliken Avancerat.

Sökfrågan *:* söker fram "allt" inom urvalet (se fliken Urval). Detta kan exempelvis användas ihop med sortering om du vill lista "senast publicerade sidor" eller dylikt.

Fyll i fältnamn:värde för att söka på ett specifikt metadatavärde. Metadatavärdet måste ha inställningen att det ska vara sökbart (kryssrutan "Indexera fältet i sömotorn").
Exempelvis metadata.feedback:Ja

Är du osäker på vad fältnamnet heter , titta på Egenskaper -> Funktioner -> Sök -> Indexerad info.

Fyll i metadata.analyzed.feedback:Ja om det inte ska spela någon roll om du använder gemener eller versaler.

Sökfrågan är dynamisk och ska evalueras av Velocity

Om sökfrågan är uppbyggd i Velocity ska denna rutas bockas i. Bocka endast i denna ruta om din sökfråga faktiskt innehåller Velocity-kod. Annars måste modulen göra en hel del jobb helt i onödan.

Om sökfrågan evalueras av Velocity kan du använda dig av SiteVisions publika API
Tillgängliga element i sökfrågan

Denna sida publicerades:

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!