Hjälpwebb

Blogg - Innehåll

Under fliken Innehåll väljer du hur blogginläggen ska visas. Du väljer vad som ska visas och hur det ska se ut. Som standard visas publiceringsdatum, artikel bild, artikel rubrik, artikel innehåll och kommentarer.

Innehåll

Om du inte vill använda dessa inställningar så kan du ändra dessa genom att markera innehåll i listan och ta bort det med krysset till höger eller lägga till annat innehåll med länken Lägg till. För att ändra ordning i listan drag droppar du innehålet till rätt plats.

För varje innehåll som markeras i listan så går det att göra inställningar. Exempelvis på publiceringsdatum kan du ändra formatmall eller välja ett annat datumformat.

Publiceringsdatum

Markera först Publiceringsdatum i listan och dubbelklicka på texten. Nu kan du se och ändra inställningar för hur datum ska visas och bete sig.

Formatmall

Här ställer du in vilken formatmall som datumet ska visas med.

Datumformat

Infoga radbrytning automatisk

Här väljer du om du vill infoga en rabrytning efter datumet eller inte. Denna är ikryssad som standard.

Artikel bild (Metadata)

Markera nästa värde i listan, Artikel bild (Metadata) och ta bort det med kryssrutan till höger (om du inte vill visa bild).

Ta bort Artikel bild

Artikel rubrik (Metadata)

Markera nästa värde i listan, Artikel rubrik (Metadata). Denna hämtar text från textmodulen Rubrik från mallen.

Använd formatmall

Här ställer du in vilken formatmall som rubriken ska visas med.

Begränsa antal bokstäver i texten

Här kan du begränsa antalet bokstäver i texten.

Länka alltid texten

Välj denna och alternativet Länk till artikel för att alltid få en länkad rubrik till blogginlägget.

Infoga radbrytning automatisk

Här väljer du om du vill infoga en rabrytning efter rubriken eller inte. Denna är ikryssad som standard.

Artikel innehåll (Metadata)

Denna hämtar text från textmodulen Innehåll från mallen. Ta bort det med kryssrutan till höger (om du inte vill visa mer text från blogginlägget).

Kommentarer

Om du använder modulen Kommentarer ihop med bloggmodulen kan du visa antal kommentarer som finns till blogginlägget. Det går bara att ställa in formatmall för kommentarer och om du ska infoga en radbrytning.

Kommentarer

Resultatet av dessa ändringar blir att följande visas i listan under Innehåll:

I redläge

Och resultatet online:

Resultat

Denna sida publicerades: 2018-01-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets