Hjälpwebb SiteVision 4

Lägg till bildfilter

Med hjälp av länken Lägg till bildfilter skapar du ett nytt bildfilter. En ny vy visas:

Lägg till bildfilter

Redaktionell information

Namn

Namn på bildfiltret. Kommer att visas som i "Inställningar för bildbank" under Bildstorlekar.

Beskrivning

En kort beskrivning av filtret som vänder sig till redaktörerna. Frivilligt.

Storlek

Behåll originalstorlek

Kryssar du i denna behålls originalstorleken oavsett vilken storlek som du har anger nedan.

Max bredd

Om du vill fylla i en maxbredd för bilderna.

Max höjd

Om du vill fylla i en maxhöjd för bilderna.

Övrigt

Behåll höjd-bredd förhållande

Kryssar du i denna så behålls höjd-bredd oavsett.

Vill du lägga till ett bildfilter där bilderna är max 400 pixlar breda så fyller du i Max bredd 400 och överdriver höjden till exempelvis Max höjd 1000 samt bockar i rutan Bredd-höjdförhållande om du vill ha bilden proportionerlig.

Lägg till vattenstämpel på bilden

Kryssar du i detta alternativ kan du bläddra fram en transparent bild som läggs på den omskalade bilden som en vattenstämpel.

Denna sida publicerades:

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets