Hjälpwebb SiteVision 4

Visa Bildarkiv

Här kommer du åt allt bildmaterial som ligger i det centrala bildarkivet, ett gemensamt arkiv som kan nås av samtliga användare. Här kan du lägga till nya bilder, skapa mappar, sätta metadata på bilder och ta bort bilder.

Det går även spara bilder till ett specifikt arkiv kopplat till en särskild sida. Detta arkiv kallas Bilder på sidan. Dessa bilder kommer du inte åt från bildarkivet, utan måste då utgå ifrån den sida som har bilder i sitt lokala arkiv.

Du kan ladda upp följande filformat i bildarkivet. Filer med andra filformat lägger du i Filarkivet.

  • gif
  • jpg/jpeg
  • png
Navigatormeny - Bilder
Bildarkiv

Ladda upp bilder till bildarkivet

För att ladda upp bilder till bildarkivet klickar du på ikonen Ladda upp. För att placera in bilden i en mapp pekar du först ut mappen, och klickar därefter på Ladda upp. Det går också utmärkt att dra och släppa in bilderna till mappen i efterhand.

Ladda upp ny bild

Alla filer som läggs in i bildarkivet blir sökbara i sökmotorn. Vill du dölja innehåll i bildarkivet så får du gå in och markera att bilderna inte ska hittas i sökmotorn eller behörighetsskydda dem.

Skapa mapp i bildarkivet

För att skapa en mapp i bildarkivet klickar du på Skapa ny. Ge mappen sitt namn och klicka på OK. För att sedan placera bilder i mappen, markerar du mappen och klickar sedan på Ladda upp.  Eller så kan du flytta befintliga bilder från bildarkivet till mappen. Det gör du genom att markera en bild eller flera (håll nere CTRL när du markerar) och sedan drag droppar du bilderna till mappen.

Skapa mapp i bildarkivet

Sätt metadata på bilder

För att fylla i en generell bildbeskrivning på en bild, gör så här:

1. Markera den bild där du vill lägga till en bildbeskrivning

2. Till höger, markera fältet för Bildbeskrivning. Fyll i värdet.

3. Klart!

Ange bildbeskrivning

Förväxla inte detta med bildbeskrivning som finns som alternativ på varje bildmodul.

Ta bort bild

För att ta bort en bild från bildarkivet, leta reda på bilden och markera den. Högerklicka på bilden och välj Ta bort.

Ta bort bild

Bilden hamnar nu i papperkorgen (tills någon tömmer papperskorgen). Så du kan alltid gå till papperkorgen och återställa bilden om du tog bort fel bild.

Om du försöker ta bort en bild som används någonstans på webbplatsen får du information om detta:

Bilden används

Då får du antingen gå till respektive sida och ta bort bildmodulen innan du tar blden från bildarkivet eller så väljer du att inte ta bort bilden. Om du tar bort bilden och ignorerar meddelandet kommer det bli röda kryss på webbsidorna (borttagen bild).

 Denna funktion kräver att du har behörigheten "Visa bildarkiv".

Denna sida publicerades:

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!