Hjälpwebb

Inställningar idP

Identity Provider, även kallad idP, lagrar all information om användarkonton och lösenord. Idp:ns uppgift är att autentisera användare och utfärda en så kallad “SAML-biljett” som visar att användaren är inloggad. Exempel på idP-tjänst är ADFS, Portwise och Mobilityguard.

idP-metadata

Innan du börjar ställa in SAML i SiteVision (SP) behöver du ha fungerande idP-metadata. Här nedanför hittar du ett exempel på en fungerande idP-metadata.

idp metadata

SAML-biljett

SAML-biljetten innehåller information om användaren och behövs för autentisering. Det är med hjälp av SAML-biljetten som användaren verifieras och tilldelas en Virtuell grupp för behörigheter.

Följande måste finnas med i SAML-biljetten när användaren kommer till SiteVision:

  • Ett attribut med namn "urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.1".
    I attributvärdet anger du användarens unika identitet *

  • Ett Subject, "NameID", skall också anges. Även detta ska sättas till användarens unika identitet*. Här är det också viktigt att du anger format på informationen. Se exempel på SAML-biljett nedan.

För att kunna presentera data om användaren är det vår rekommendation att du även skickar med följande attribut:

  • givenName = Förnamn
  • sn = Efternamn
  • mail = mailadress

* Tänk på att välja en unik identifierare för användaren som inte förändras. Förändras den så kommer användaren att få en ny social profil i vid nyttjande av Social Collaboration.

PUL-lagen - Med hänsyn till den nya, strängare PUL-lagen så avråder vi er från att använda hela personnummer som unik identifierare om ni ligger i SiteVision Cloud.

Exempel

Här ser du ett exempel på en fungerade SAML-biljett med information från lokal katalogtjänst. En biljett innehåller vanligtvis mer information, men för att det ska bli lättare att läsa har vi ersatt vissa delar med punkter.

SAML-biljett exempel

Attributet Groups i SAML-biljetten

Attributet Groups är inte obligatoriskt. Men vill du kunna behörighetsstyra webbplatsen på olika grupper i katalogtjänsten, så är det ett måste.
I attributet Groups skickar du med de grupper användaren tillhör i katalogtjänsten. Du skapar sedan Virtuella grupper i SiteVision som de matchas mot. De virtuella grupperna är i sin tur kopplade till behörighetsroller på webbplatsens sidor. Lär mer om Virtuella grupper här.

Övriga inställningar i idP

  • Hashalgoritm skall vara satt till SHA256
  • Sitevisions krypteringscert är inte publikt och måste kanske därför importeras till trusted root.

Med hjälp av Firefoxs tillägg "SAML Tracer" kan du på ett enkelt sätt granska en SAML-biljett efter att användaren logggat in i sin idP. Mycket bra vid felsökning!

Hälp med konfiguration av idP ingår inte i SiteVision Support.

Denna sida publicerades: 2018-01-30

Skriv ut PDF-avsnitt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets