Hjälpwebb

Inställningar IDP

idP-metadata

Nedan är ett exempel på en fungerande idP metadata. Metadatan måste finnas för att man ska kunna påbörja konfigurationen av sP (SiteVision).

idp metadata


SAML-biljetten

Följande måste finnas med i SAML-biljetten när användaren kommer till SiteVision:

  • Ett attribut med namn "urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.1".
    I attributvärdet anger man användarens unika identitet *

  • Ett Subject, "NameID", skall också anges. Även detta ska sättas till användarens unika identitet*. Här är det också viktigt att man anger format på informationen. Se exempel biljett nedan.

För att kunna presentera data om användaren är det vår rekommendation att man även skickar med följande attribut:

  • givenName = Förnamn
  • sn = Efternamn
  • mail = mailadress

* Tänk på att välja en unik identifierare för användaren som inte förändras. Förändras den så kommer användaren att få en ny social profil i vid nyttjande av Social Collaboration.

PUL-lagen - Med hänsyn till den nya, strängare PUL-lagen så avråder vi er från att använda hela personnummer som unik identifierare om ni ligger i SiteVision Cloud.

 

Groups

Attributet Groups är inte obligatoriskt. Men vill man kunna behörighetsstyra webbplatsen på olika grupper i katalogtjänsten är det ett måste.
I detta attribut skickar man med vilka grupper användaren tillhör i katalogtjänsten. Man sätter sedan upp Virtuella grupper i SiteVision som dessa matchas mot. De virtuella grupperna är i sin tur kopplade till behörighetsroller på webbplatsens sidor. Lär mer om Virtuella grupper här.


SAML-biljett exempel

Exempel på fungerade SAML-biljett med information från lokal katalogtjänst. En biljett innehåller vanligtvis mer information, men för att det ska bli lättare att läsa har delar ersats med punkter.

SAML-biljett exempel

Övriga inställningar i idPn:

  • Hashalgoritm skall vara satt till SHA-1
  • Sitevisions krypteringscert är inte publikt och måste kanske därför importeras till trusted root.

Med hjälp av Firefoxs tillägg "SAML Tracer" kan man på ett enkelt sätt granska en SAML-biljett efter att man logggat in i sin idP. Mycket bra vid felsökning!

Denna sida publicerades: 2017-01-30

Skriv ut PDF-avsnitt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets