Hjälpwebb

Panelen Inställningar på en layout

När du högerklickar på en layout/grid/gridrad/gridspalt kan du längst ned välja att gå till layoutens egenskaper. Under panelen Inställningar visas följande information:

Panelen inställningar på layout

Typ

Här ser du vald typ - radvis eller kolumnvis layout - på den layout du har markerat. Det går också att byta typ här om du egentligen ville ha kolumnvis layout. Välj typ i listan.

Vertikal justering

Här anger du hur du vill att innehållet i layouten ska placeras på raden. Alternativen som du kan välja är:

 • top
 • middle
 • bottom

Horisontell justering

Här anger du hur du vill att innehållet i layouten ska placeras i kolumnen. Alternativen är:

  • left
  • center
  • right

  Elementtyp (HTML5)

  Semantisk html innebär att man ska använda rätt element för rätt innehåll. Det vill säga att för en lista ska man använda sig av html-elementen <ul>, <ol>, <li>, för rubriker så ska elementen <h[1-6]> användas osv. HTML5 inkluderar en mängd nya semantiska taggar som:

  • div - en del av ett dokument.
  • header - den översta delen av webbsidan. Kan till exempel innehålla <h1>-<h6>, logotyp, sökfält med mera.
  • footer - den nedre delen av webbsidan.
  • main - specificerar huvudinnehållet i dokumentet.
  • nav - för navigationen på en sida, till exempel en meny.
  • section- exempelvis ett kapitel. En hemsida kan struktureras upp i olika sektioner så som nyheter, introduktion och kontaktinformation.
  • article - anger oberoende , fristående innehåll.
  • aside - används för att skilja delar av innehållet från det som är det viktiga. Till exempel kan <aside> användas för citatblock, reklam, navigation el dyl i en <article>.
  • hgroup - representerar en heading av en sektion. Elementet är till för att gruppera ett flertal <h1>-<h6> i en section. Användbart när det kan finnas flera nivåer av headings.
  • time - för att presentera ett datum eller en tid.
  • mark - för att markera text för till exempel referenser.
  Elementtyp

  Denna sida publicerades: 2018-07-19

  Skriv ut PDF-avsnitt

  Hjälpte informationen på den här sidan dig?

  Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

  Hitta till oss!

  SiteVision AB (huvudkontor)
  Drottninggatan 18A
  702 10 Örebro

  Info: 019-17 30 30
  Support: 019-17 30 39

  Senaste Tweets