Hjälpwebb SiteVision 4

Obligatoriska metadata

Vill du att personen som laddar upp bilden ska lägga till fler metadatafält så får du lägga till obligatoriska metadata på den mapp som är utpekad i bildarkivet.

Gör så här för att ange ett obligatoriskt metadata på mappen:

  1. Växla över till bildarkivet.
  2. Markera den mapp som är utpekad under Mappval i Bilduppladdningsmodulen.
  3. Välj Egenskaper på mappen.
  4. Under Allmänt -> fliken Metadata kan du lägga till metadata.
  5. Klicka på Lägg till metadata. Lägg till den typ som önskas exempelvis envalsmetadata.
  6. Fyll i Beskrivning under fliken Allmänt.
  7. Ange alternativ under fliken Alternativ.
  8. Fyll i att fältet ska vara obligatoriskt
  9. Klicka OK. Nu finns ett obligatorisk metadatafält på mappen.
Lägg till metadata i bildarkiv

Detta metadata visas då som obligatoriskt att fylla i när du laddar upp bilden:

Obligatoriskt metadata Kategori

Denna modul kräver att man har behörigheten "Hantera metadatafält".

Denna sida publicerades:

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!