help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Tema tillgjengelighetsdirektiv

Hva er tilgjengelighetsdirektivet?

Tilgjengelighetsdirektivet er et EU-direktiv som har som mål å øke den digitale tilgjengeligheten for alle brukere, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. Kravene til tilgjengelighet er at digitale offentlige tjenester skal være

 • mulige å oppfatte
 • håndterbare
 • forståelige
 • robuste

Hvem må følge EUs tilgjengelighetsdirektiv?

Loven gjelder for offentlig finansierte organer og de som må følge loven om offentlige anskaffelser, noe som i praksis betyr:

 • Myndigheter
 • Fylkeskommuner
 • Kommuner
 • Nødvendige tjenester (tjenester som innbyggerne ikke kan velge bort, er omfattet av loven).

Hva vi har gjort i produktet

Den siste tiden har vi gjort en rekke forbedringer i produktet når det gjelder tilgjengelighet. De fleste punktene gjelder kode knyttet til inndatafelt, slik at skjermlesere bedre kan forstå nettsiden. De største endringene som du som kunde vil dra nytte av, er:

 • Mulighet til å angi ARIA-roller på moduler, layouter osv,
 • Oppdatert valideringsfunksjon i Sitevision

Håndtering av feilmeldinger:

 • Feilmeldinger i skjemamoduler er knyttet tettere til inndatafeltene som feilene gjelder.
 • Obligatoriske spørsmål i skjemaer er tydeliggjort med en tekst for å gjøre det enklere for skjermlesere.

Forskjellige innstillinger:

 • Innstillingsmulighet for "tittel"-attributtet i YouTube-modulen.
 • Mulighet for å angi "title"-attributter i iframe-modulen.
 • Innstillinger for egne undertekster i video-modulen.

Kode knyttet til inndatafelt for å gjøre det lettere for skjermlesere å forstå nettsiden:

 • Inndatafeltet "Legg ved fil" i aktivitetsflyten har title og label.
 • Inndatafeltet "Hva jobber du med?" i aktivitetsflyten har title og label.
 • Etiketter/labels med klassen "svhidden" og "sv-hidden" er synlige for skjermlesere.
 • Beskrivende tekster for forklaringer i fieldsets
 • Forbedret legend-taggen i skjemaer
 • Tekstspørsmål bruker aria-describedby når spørringen har en beskrivelse.
 • Scope-attributtet er satt på overskriftsceller i tabeller for å forbedre tilgjengeligheten.
 • Profilbildemodulen har en beskrivende alt-tekst
 • Søkeskjemaer er tilpasset for tilgjengelighet
 • Oppgradering av video.js for bedre støtte for tilgjengelighet (WAI-ARIA)
 • Forbedret støtte for universell utforming i den fasetterte modulen Søk
 • Accessible autocomplete leses korrekt i søkemoduler
 • Tilgjengelighetstilpasning av påloggingsmodulen Iframe som opprettes ved aktivering av Google Tag Manager, har landemerking
 • Modulen for glemt passord skriver ut aria-describedby
 • Mulighet til å bruke autocomplete-attribut for tekstfelt og personopplysningsfelt i skjemaer.

Hva må du gjøre som kunde?

Som kunde bør du gå inn i malene dine og bruke WAI-ARIA landemerkeroller. Du bruker WAI-ARIA landemerkeroller til å markere navigation, banner, contentinfo, complementary og så videre for å identifisere organisering og struktur på nettstedet på en god og effektiv måte. Dette gjør det mulig for brukere med for eksempel skjermlesere å navigere mellom de ulike delene av siden på en standardisert måte.

Aria-role

Bild från SiteVision på ytan för ARIA-roll

I SiteVision angir du WAI-ARIA-landemerkeroller på objekter i malen ved å klikke på Egenskaper -> Innstillinger -> Tilgjengelighet. Legg landemerkerollene dine enten på selve modulen (f.eks. søk og navigasjon) eller på layouten (f.eks. banner og contentinfo).

Ettersom ikke alle nettlesere og verktøy kan oversette HTML 5-elementtyper ennå, anbefaler vi at du bruker ARIA landemerkeroller parallelt med HTML 5-elementtyper.

Aria-role alternativ

Bild från SiteVision med ARIA-roll alternativ

Det finnes ni* standardalternativer i SiteVision, men du kan også velge å skrive dine egne. Gå til webguidelines.se for å lese mer og se når du bør bruke ARIA og når du bør bruke strukturelementer i HTML5.

*Note landemerkerollen er ikke lenger relevant og vil bli fjernet fra listen over standardalternativer i SiteVision.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?