help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Egenskaper på én side

Ved å velge Egenskaper på ulike objekter i redigeringsmodus får du tilgang til innstillinger og informasjon om objektet. Egenskaper finner du ved å høyreklikke på et objekt, for eksempel en side, modul, layout, mal osv. Avhengig av hvilket objekt du befinner deg på, får du opp ulike paneler som du kan klikke på.

egenskaper på en sida

Egenskaper på en sida

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?