help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Redigeringsmodus

Vi er bak kulissene på nettstedet, hvor siden bar på venstre side, arbeidsområdet i midten og verktøylinjen på skjemaet sammen redigeringsmodus.

I redigeringsmodus kan deg tilgang til å vise, opprette nye og redigere eksisterende innhold. Du kan få tilgang til Administrasjonssenter innstillingene for nettstedet, og alle funksjonene som kommer med Sitevision.

Redigeringsmodus

Menyvalg og redigere området

Sidestolpe
Länkstig

Sidebar

Sidebar til venstre inneholder de viktigste funksjonene for å søke i innholdet, tilgang til historien, se innhold treet, opprette nytt innhold og publisere. Sidepanelet kan også bli utvidet med flere funksjoner avhengig av hvor du er i strukturen. Alt arbeidet du utfører i Sitevision lagres automatisk. En grønn hånd i sidefeltet betyr at siden lagres.

Redigeringsområdet

Redigeringsområdet i midten er der du opprette, tilpasse og endre innholdet på sidene. Arbeidsområdet er delt i innholdsområder, der du kan legge til, fjerne og endre innholdet og mallytor kontrollert av malen.

For verktøyliste

Verktøylinjen øverst i leseren lar deg tilgang til ulike funksjoner og innstillinger i verktøyet.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?