Onlinehjälpen

Menade du

Denna flik visas enbart om man har aktiverat stavningsförslag på webbplatsen.
Menade du-flik i sökmodulen
I denna dialog väljer man när man skall få stavningsförslag:

Visa enbart ordhjälp när inga träffar hittades


Detta val väljer man om man enbart vill ha hjälp om man inte får några träffar.
Sökhjälp inga träffar
Håller man musen över det föreslagna ordet, så ser man antal träffar:
Antal träffar på föreslaget ord

Visa ordhjälp om föreslaget ord ger fler träffar


Detta val väljer man om man vill ha hjälp även om man får en träff på ordet. Tex om jag söker på ett ord som bara får tre träffar, så kan sökmotorn föreslå ett annat likartat ord:
Sökhjälp flera träffar

Formatmall


Här ställer man in den formatmall man vill visa "Menade du" med, tex om man vill ha en annan färg:
Annan formatmall på sökhjälp

Sidan uppdaterad: 2010-08-12

Nästa generations publiceringsverktyg är här!

SPG5N2.sitevision-cloud.net
34.229.119.29