help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Byta IP-adress på en klusternod

Sitevision stödjer byte av IP-adress på noder i ett kluster. Man kan dock inte byta adress på samtliga noder på samma gång (bara i fallet med en-nods-kluster). Vi rekommenderar att man byter IP-adress på en nod i taget och verifierar att klusternodens IP-adress blir korrekt i klusterpanelen.

För att byta IP-adress gör följande;

  • Ta ner noden
  • Byt IP-adress på maskinen
  • Ändra listen_address och rpc_address i custom/conf/sitevision.yaml till den nya IP-adressen
  • Starta upp noden och verifiera att den får rätt IP-adress i klusterpanelen

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?