help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Webbplatsinställningar

Webbplatsinställningar innehåller de centrala inställningarna för webbplatsen du befinner dig på. Här kan du, om du har en högre behörighet, bland annat göra säkerhetsinställningar, ställa in utseende och webbplatsadresser.

Du kommer åt inställningarna för webbplatsen från samtliga sidor i strukturen, under förutsättning att du har rätt behörighet.

Webbplatsinställningar i Verktygslisten

Kategorier

Under webbplatsinställningar finns sju olika kategorier av inställningar och under dessa samlas funktionalitet som hör till respektive kategori. Exempelvis under kategorin Utseende hittar du inställningar som rör Färger, Formatmallar med mera.

Översikt över dialogrutan för webbplatinställningar.

När du öppnar dialogrutan Webbplatsinställningar kommer webbplatsen bli låst för redigering av andra användare. Det innebär att endast en användare i taget kan göra inställningar i Webbplatsinställningar.

I ovankant av dialogrutan hittar du viktig information om den sida du befinner dig på. Det blå bandet visar till exempel om webbplatsen är låst för redigering och om din förändring måste publiceras för att slå igenom för besökaren.

Webbplatsinställningar - blå bandet som visar om en sida är låst för redigering.

Översikt paneler

Längst upp till vänster hittar du ikonen Översikt paneler. Via den kan du ta dig tillbaka till översikten över Webbplatsinställningar.

Knappen Översikt paneler i Verktygslisten

Välj panel

Klicka på förstoringsglaset för att söka bland de inställningar och paneler som finns tillgängliga. Du kan söka på panelernas namn och på innehållet. Om du till exempel vill ställa in sekundäradressen för webbplatsen kan du söka på ordet "adress" för att få upp vilken panel du gör inställningen i.

Knappen Sök panel i Verktygslisten.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?