help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Moduler

Moduler kan liknas vid byggstenar med vilka du bygger upp din webbsida. Det finns över hundra olika moduler i Sitevision. Vilka moduler du kan lägga ut på sidan beror dels på vilken behörighet du har, men även på vad som ingår i licensen.

Modulerna är indelade i sju olika kategorier och för varje modul kan du göra mer eller mindre avancerade inställningar. Du ser de sju olika kategorierna i menyn till vänster.

Du lägger till en modul på sidan via ikonen Moduler i Verktygslisten.

Modulväljaren

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?