help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Anonymisera

Vid integration av katalogtjänster eller federerad inloggningstjänster kommer Sitevision att cacha den information om användare som tillhandahålls av dessa system. För att denna information ska tas bort från Sitevision måste användarna anonymiseras.

Anonymisering innebär att den information som finns lagrad om en användare tas bort från Sitevision. Detta gäller även eventuella användarprofiler i Social Collaboration som också kommer att tömmas (personlig tidslinje, användarfält, profilbild med mera).

Det går också att använda Sitevisions REST-API för anonymisering

GDPR Varje person har rätt att vända sig till ett företag eller en myndighet som behandlar personuppgifter och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas. Läs mer om registrerades rättigheteter på Datainspektionens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du väljer att anonymisera en användare försvinner följande strukturerad data:

 • Användaridentiteten
 • Användarfält
 • Alla bokmärken tas bort
 • Avindexerar användaren från sök
 • All katalogtjänstinformation rensas (det innebär också att en anonymiserad användare inte längre kan logga in)
 • Alla användarinställningar rensas
 • Alla metadata som finna på en användare rensas

Om du använder Social Collaboration så försvinner även följande:

 • Personens personliga tidslinje töms på infomation
 • Alla notifieringar från den personer försvinner
 • Tömmer chatmeddelanden som personen skrivit
 • Tar bort personliga filer och bilder som personen har laddat upp

Följande ostrukturerad data måste ni manuellt rensa bort:

 • Text som skrivits i exempelvis textmoduler på webbplatsen (tips, sök på personen)
 • Det som personen har skrivit i en grupp eller på en annan persons tidslinje i Social Collaboration. Där får administratören gå in och redigera innehållet om det behövs.
 • Om personen har anmält sig till en prenumeration på webbplatsen
 • Om personen har fyllt i ett formulär på webbplatsen

Omindexering

Om användaren arbetat med redaktionellt innehåll så måste hela webbplatsen indexeras om. Information om användaren kan finnas lagrad i sökindexet exempelvis genom "system properties" eller genom att ha infogats på sidor indirekt exempelvis via metadata.

Om modulen "Kommentarer" har används på sidor och användaren har kommenterat så behöver också webbplatsen indexeras om.

Tänk på att vara noggrann när du anonymiserar en användare. Om något går fel går det att återställa viss information från application log. Men viss information som exempelvis inlägg går inte att få tillbaks.

Resultatet av en anonymiserad användare

När du har anonymiserat en användare så visas texten "Borttagen Användare" istället för personens namn.

Denna text kommer du att se i bland annat metadata (sidansvarig/skapad av/ändrad av/publicerad av), i behörighetslistan, administratörer i moduler, regler (anpassat innehåll), inlägg i någon annan persons tidslinje, gruppinlägg.

Panelen Anonymisera användare

För att anonymisera en användare krävs det att du har behörigheten "Hantera användare"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?