help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Så bygger du mallar i Sitevision på bästa sätt

För att du som kund ska kunna använda Sitevision på bästa möjliga sätt och få ut så mycket som möjligt av verktyget har vi satt samman en checklista som du kan använda vid byggande av mallar. Allt från hur mallar bör byggas till uppsättning av formatmallar och färger så att du har verklig nytta av allt du lärt dig på dina utbildningar.

Använd så mycket standardfunktionalitet som möjligt

Sitevisions egna, inbyggda moduler bör användas så långt det går. Detta för att ni ska ha verklig nytta av de kunskaper ni fått från våra utbildningar och för att ni ska kunna göra ändringar själva. Ni bör kunna förvalta er egen webbplats/intranät på den nivå ni önskar och inte vara beroende av utveckling för funktioner som redan finns inbyggda i produkten. En styrka med att använda inbyggda moduler är också att ni tar del av de uppdateringar och buggrättningar vi på Sitevision gör.

Om era skisser på webbplatsen avviker från standardfunktionalitet bör partnern och kunden hålla en dialog kring detta. Hur ser Sitevisions standardlösning ut och hur går den anpassa? Hur mycket krångligare blir en speciallösning? Kan ni som kund förvalta och ändra speciallösningen själva, eller krävs ytterligare konsulttid?

Beställning av egenutvecklade lösningar

I Sitevision Marketplace kan du göra inköp av moduler och funktioner framtagna av oss eller våra partners. Funktioner i vår marketplace är kvalitetsgranskade och framtidssäkrade. Egenutvecklade lösningar och specialbeställningar som WebApps, som inte ligger i Sitevision Marketplace, bör ni som kund äga källkoden till. Detta för att vi ska kunna erbjuda hjälp på bästa sätt. Om ni behöver utveckla egna lösningar rekommenderar vi att ni tar en avstämning med oss och er partner innan, så vi tillsammans kan hitta en så framtidssäkrad lösning som möjligt.

Mallarna är grunden till allt gott

Att bygga upp grundmallar och delmallar enligt våra standarder är nyckeln till framgång. Att sätta strukturen på ett smart sätt kan verkligen underlätta det dagliga arbetet och även förvaltningen av webbplatsen/intranätet. Att kategorisera olika typer av mallar och sätta rättigheter minskar risken för förvirring då ni ska skapa nytt innehåll.

Att begränsa antalet mallar underlättar förvaltningen kraftigt. Ett tips är att istället för att ha många olika mallar, använda vyer. Mallarna bör också döpas på ett informativt sätt så att det är enkelt att förstå när den ska användas. Detta gäller även för objekten som läggs till i mallen. För att förvaltningen av ert innehåll och era mallar ska bli tydlig och enkel bör layouter/rader/spalter döpas så att ni, administratör såväl som redaktör, förstår kopplingen mellan innehåll och redigeringsyta.

Då en innehållsyta skapas rekommenderar vi att inte ”stämpla” ut för mycket innehåll annat än rubrik, ingress och text. Det blir svårt att förvalta om du exempelvis har skickat ut 700 nyhetsmoduler på sidorna och sedan vill ändra något i dem i efterhand,

Sitevision har ett smidigt och kraftfullt sätt att hantera grid, brytpunkter och responsivitet - använd dessa inbyggda funktioner så kommer hanteringen av ert innehåll bli väldigt enkel.

Ställ som skall-krav att den/de som bygger mallarna är certifierade mallbyggare i Sitevision.

Tillgänglighet är inte längre en lyx

Sitevision har sedan länge haft fokus på att hjälp våra kunder att ha så tillgängliga webbplatser som möjligt.

Tillgänglighet borde vara ett krav och den kod och de moduler vi erbjuder ska följa WCAG. Allt eftersom riktlinjerna för tillgänglighet uppdateras försöker även vi uppdateras med dessa. Så se till att era mallar validerar enligt WCAG. Dessa kontroller finns inbyggda i produkten och kan därför enkelt kontrolleras. Att ha korrekt uppsatta rubriker och relativa formatmallar bör ni sätta som ett skall-krav.

Enkelhet för redaktören

Färger och formatmallar (typsnitt) ska finnas under webbplatsinställningar och användas på hela webbplatsen. Best practice är också att hålla nere antalet färger och formatmallar för enklare förvaltning. Formatmallar som exempelvis används i mallarna bör behörighetsstyras så de inte syns för redaktörerna.

Det går såklart bra att använda dekorationer och css-klasser. I verktyget finns gränssnitt för att enkelt hantera den typen av utseendeanpassningar. Undvik att ha långa externa css-filer och säkra att hanteringen av css används på ett sätt som underlättar för dig som kund, när du vill göra ändringar själv.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?