Onlinehjälpen

URL-stil

URL-stil anger hur adressen till webbsidorna ska visas. Det finns sex olika alternativ i SiteVision:

  • SiteVision standard
  • Sökväg+kortnamn
  • Kortnamn
  • Webbplatskortnamn+kortnamn
  • Id-nummer
  • Vänlig

SiteVision standard

Sökväg + ett långt id-nummer. Det som är inställt som standard.

http://www.test.se/utbildning/utbildning1.4.1f1f0b4811cada7df17800082.html

Sökväg +kortnamn

Sökväg + det namn som man fyllt i under kortnamn på sidan. Anger man inget kortnamn med kortnamn så blir det nummer som räknas upp.

Denna URL-stil kräver att en primäradress finns ifylld på webbplatsen.

http://www.test.se/utbildning/utbildning1.119.html

Egenskaper url-stil

För alla URL-stilar som innehåller kortnamn kan man göra fler inställningar. Då aktiveras ikonen till höger. Klickar man på den så öppnas ett nytt fönster:

Kortnamn i publiceringsdialogen

När rutan är ikryssad går det att ange kortnamn för sidan i publiceringsidalogen.

Kortnamn

Enbart det kortnamn som man fyllt i under kortnamn på sidan.

Denna URL-stil kräver att en primäradress finns ifylld på webbplatsen.

http://www.test.se/119.html

För alla URL-stilar som innehåller kortnamn kan man göra fler inställningar. Då aktiveras ikonen till höger. Klickar man på den så öppnas ett nytt fönster:

Kortnamn i publiceringsdialogen

När rutan är ikryssad går det att ange kortnamn för sidan i publiceringsidalogen.

Webbplatskortnamn+kortnamn

Webbplatskortnamn som fylls i under detta fält (i detta fall demoweb) samt det kortnamn som man fyllt i under kortnamn på sidan. Lämpar sig om man inte har någon primäradress på webbplatsen, tex på ett underhus.

http://www.test.se/demoweb/119.html

För alla URL-stilar som innehåller kortnamn kan man göra fler inställningar. Då aktiveras ikonen till höger. Klickar man på den så öppnas ett nytt fönster:

Kortnamn i publiceringsdialogen

När rutan är ikryssad går det att ange kortnamn för sidan i publiceringsidalogen.

Id-nummer

Enbart det långa id-numret som finns i den vanliga SiteVision standard.

http://www.test.se/4.1f1f0b4811cada7df17800082.html

Vänlig

Skriver ut sökvägen på ett sätt som ger adresser som är lättare att läsa både för besökare och sökmotorer. Om inga inställningar görs så skriver denna ut sidnamnen med stor bokstav samt bindestreck istället för mellanslag (till skillnad från URL-stilen Sökväg+kortnamn som skriver ihop orden istället för mellanslag).

Denna URL-stil kräver att en primäradress finns ifylld på webbplatsen.

http://www.test.se/Utbildning/Utbildning-1.html

Med URL-stil Vänlig kan du INTE byta namn på sidor och flytta runt dem utan att länkar går sönder. (Interna länkar fungerar, men externa resurser får trasiga länkar.)

Väljer man vänlig URL-stil så visas en egenskapsknapp till höger om valet.

Vänlig URL-stil

Klickar man på denna öppnas ett fönster med inställningar för den vänliga URL-stilen:

Inställningar Vänlig URL-stil

Mellanslag

Här väljer man om mellanslagen skall ersättas med bindestreck eller understreck.

Versaler/gemener

Här väljer man om sidnamnen skall skrivas ut med versaler och gemener eller enbart gemener.

Inled adress med webbplatskortnamn (gäller vid samverkande webbplatser)

Denna kryssar man i om man vill ha med webbplatskortnamnet i den vänliga url-stilen.

URL-stil vid adress/-sökvägskrock

Om man använder samma namn på två sidor i samma struktur så kan det bli en sökvägskrock. Då kommer sidorna att visas med en annan URL-stil. Här kan man välja vilken URL-stil den då skall använda.

Sidan uppdaterad:

Nästa generations publiceringsverktyg är här!

se-sto-pio-sv5-2.sitevision-cloud.net
3.229.117.191