Hjälpwebb SiteVision 4

Bild - Texter

På Bildmodulens vy Texter så kan du ange alternativtext (alt-text) för bilden samt en bildtext som visas under bilden.

Bildmodulens vy Texter

Alternativtext (alt-text)

Alternativtext är en text som används om bilden inte visas eller om en funktionshindrad person använder hjälpmedel för att ta del av informationen.

Du måste inte alltid fylla i en sådan text. Om bilden är ett designelement eller en dekorationsbild ska du inte fylla i någonting. I koden blir det då alt="" vilket gör att hjälpmedelsverktyg hoppar över bilden.

Om administratören har kryssat i "Aktivera Utökat tillgänglighetsstöd" på webbplatsen så får du en påminnelse om att eventuellt ange alt-text när du klickar OK efter att du valt en bild.

Hämta från bildbeskrivning (metadata)

När användaren laddar upp en bild i bildarkivet går det att ange en beskrivning på metadatafliken på bilden. Läs mer om detta under Bildarkivet.

Om det finns det en beskrivning på den aktuella bilden med metadata kan du välja detta alternativ annars står det "Ingen bildbeskrivning angiven".

Poängen med detta är att användaren ska slippa att fylla i en alternativtext varje gång bilden används . Fyll istället i en bra beskrivning i metadatafältet när du laddar upp bilden.

Ange egen

Fyll i en alternativtext här som visas istället för bilden. Tänk på att fylla i en text som förmedlar någonting om bilden. Lägger du till en bild med en text i ska du alltid ange vad som står i texten på bilden. Om bilden länkar någonstans ska du ange detta i alternativtexten.

Ingen (för dekorationsbilder)

Vill du inte fylla i en alternativtext så väljer du Ingen (för dekorationsbilder).

Bildtext (visas under bilden)

Här kan du ange en text som visas som biltext direkt under bilden.

Bildtext exempel

Bildtexten använder den formatmall som ligger överst i din formatmallslista på Webbplatsen.

Om du har en liten bild och en längre bildtext kan du behöva sätta en storlek på bildmodulen så att bildtexten radbryts och skrivs ut på flera rader. Välj Egenskaper på modulen -> Utseende -> Storlek.

Denna sida publicerades:

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!