Hjälpwebb SiteVision 4

Bild - Övrigt

Under vyn Övrigt gör du inställningar för bildstorlek samt bildinteraktion.

Inställningar på BIld

Bildstorlek

Behåll originalstorlek

Bildens originalstorlek behålls och visas på sidan.

Använd en fördefinierad storlek

Fördefinierade bildstorlekar är ett alternativ där du centralt på webblatsen kan ställa in bildstorlekar, som du sedan kan välja bland från en lista. Du kan då välja att skala om bilden till en viss bildstorlek som visas i listan.

Alternativet syns enbart om bildstorlekar finns uppsatta på webbplatsen.

Anpassa storlek

Du kan själv anpassa bildens storlek genom att här ange största bredd och höjd. Bilden skalas om till största bredd eller höjd beroende på hur bilden ser ut, men bilden bibehåller alltid sin proportion. Öka eller minska bredd eller höjd genom att klicka på plus- eller minusknappen.

Anpassa storlek

Optimera för mindre skärmar (använd scrset)

Om du har aktiverat responsiv webb så aktiveras också responsiva bilder. Det vill säga om en bildmodul läggs till så ska den förutom src få ett srcset med en nedskalad version av bilden. Om du har behörigheten "Hantera funktioner för utvecklare" så har du möjlighet att avaktivera detta för enskilda bilder.

Optimera för mindre skärmar

Extra inställning för de med behörigheten "Hantera funktioner för utvecklare"

OBS! För att Optimera för mindre skärmar ska synas krävas det att ni har HTML5 aktiverat på den aktuella sidan.

Bildinteraktion

Gör ingenting

Väljer du detta alternativ händer ingenting när besökaren klickar på bilden.

Zooma bild

Om du har valt att använda en fördefinierad storlek eller att anpassa storlek så visas alternativet att zooma bilden för att förstora den. Bilden zoomas då in på sidan men den kan aldrig bli större än originalbilden. Zooma bild utgår från den bild som används och anpassar den till storleken på besökarens webbläsarfönster. För bästa resultat, låt originalbilden vara i samma storlek eller lite mindre än bredden på webbplatsen.

Om du valt att visa bilden i sin originalstorlek visas inte alternativet för att zooma.

Bildzoom
För att återgå till normalt läge, stäng ner förstorningen med det svarta krysset längst upp till höger på bilden.
Stäng bildförstorningen

Denna teknik bygger på javascript. Fungerar inte zoom-effekten innebär det kanske att webbläsaren inte har javascript aktiverat. Bilden förstoras då i det fönster som är öppet.

Länka bild

Välj detta alternativ för att göra en bildlänk det vill säga bilden till en länk. Klicka på ikonen vid Välj länkmål. Då visas länkdialogen där du väljer typ av länk och länkmålet.

När musen förs över bilden

Använd alternativ bild

Detta alternativ innebär att bilden byts ut mot en annan bild när besökaren för sin muspekare över bilden. När du kryssar i rutan för alternativ bild får du peka ut den alternativa bild som ska visas. Tänk på att båda bilderna bör vara lika stora för bästa effekt.

Denna sida publicerades:

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!