Hjälpwebb

Egenskaper på en modul - Inställningar

När du högerklickar på en modul kan du längst ned välja att gå till modulens egenskaper.

Egenskapsdialog på modul

För att komma åt egenskaperna för modulen och dess inställningar klickar du på menyvalet i övre vänstra hörnet Där väljer du sedan Inställningar.

Egenskaper på modul - menyval

På panelen Inställningar visas inställningar för språk, cache och webbarkivering.

Panelen Inställningar på en modul

Språk

Uppmärkning av språk på ett korrekt sätt (med lang-attribut) behövs för att uppläsande hjälpmedel ska kunna skifta språk och för att sökmotorer ska kunna hitta information på ett visst språk. Normalt sett ställer man in språk per webbsida men det går också att ställa in på modulnivå. Klicka på Välj modulspråk och bläddra fram det språk som gäller för modulen.

Cache

Om en modul tar lång tid på sig att skapa sin HTML kanske beroende på att datakällan är långsam eller att det är komplex kod, kan du använda dig av cachning för att snabba upp den. Det innebär att modulen kommer att anropas en gång och att innehållet sen återanvänds för nästföljande anrop.

Det finns fyra val vid inställning av cache:

  • Ingen cache - Inga inställningar görs på modulen gällande cache.
  • Per portlet - Om innehållet från en modul är samma oavsett vilken användare som anropar sidan, och oavsett vilken sida som modulen finns på, kan denna typ användas. Modulen kommer att anropas en gång och innehållet lagras och återanvänds för efterkommande anrop.
  • Per sida - Om innehållet från en modul är olika beroende på vilken sida den visas på ska denna typ användas. När exempelvis en menymodul används i en mall är detta användbart. Samma modul kommer anropas som en del av de sidor som använder mallen, och normalt sett ska menyn visa olika innehåll beroende på vilken sida som visas.
  • Per användare - Om innehållet från en modul är olika beroende på vilken användare det är som anropar sidan där modulen finns ska denna typ användas. Exempel kan vara en modul som visar hur många nya e-postmeddelanden en användare har.

Giltighetstid

I de fall där innehållet som modulen visar egentligen uppdateras med jämna mellanrum är det lämpligt att sätta en giltighetstid för cachningen. Denna innebär att det lagrade innehållet från en modul max får sparas så länge som giltighetstiden, räknat i sekunder, anger. Därefter kommer modulen att anropas igen om en sida där den finns ska visas.

Använd cachning av dynamiska moduler

Denna ruta måste du kryssa i om du vill använda cachning av dynamiska moduler. Dynamiska moduler kan visa upp olika vyer, exempelvis en nyhetsmodul som är kopplad till nyhetsmeny. Om du angett att nyhetsmodulen ska cachas, men inte kryssat i den rutan, så kommer besökarna se aktuell månads nyheter oavsett vilken månad de klickar på - eftersom det är cachat. Har du däremot kryssat i rutan så cachas varje månad för sig.

Webbarkivering

I bland vill du kunna extrahera allt statiskt innehåll från en webbsida för att kunna köra webbplatsen på en server som inte har SiteVision installerat. Då gör du en webbarkivering av allt statisk innehåll på webbsidan och visar en version med enbart statiskt innehåll.

Exkludera modul vid arkivering

De dynamiska funktionerna kommer att synas men inte fungera. Därför bör du exkludera alla dynamiska moduler så att extraktionen blir en fungerande statisk webbplats. Du får då bocka i rutan Exkludera modul vid arkivering. Då visas det standardmeddelande du valt på webbplatsinställningar för exkluderade moduler.

Om du vill ange ett specifikt meddelande för en modul så fyller du i det i fältet nedanför.

Webbarkivering är licensstyrd så den måste finnas med i licensfilen för att det ska fungera.

Denna sida publicerades: 2018-02-16

Skriv ut PDF-avsnitt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets