Hjälpwebb SiteVision 4

Panelen Verktygsfält

När du högerklickar på en modul kan du längst ned välja att gå till modulens egenskaper.

Egenskapsdialog på modul

För att komma åt egenskaperna för modulen och dess verktygsfält klickar du på menyvalet i övre vänstra hörnet Där väljer du sedan verktygsfält.

Egenskaper på modul - menyval

Egenskaper/Verktygsfält

Ett verktygsfält är ett fält som besökaren själv väljer om de vill minimera eller maximera. De kan då själva styra över sin layout - beroende på om de vill se mycket information eller lite mindre.

Exempel på ett öppet verktygsfält

Två minimerade verktygsfält och ett maximerat

Exempel på ett öppet verktygsfält

Två maximerade verktygsfält och ett minimerat

För att ställa in ett verktygsfält kryssar du i rutan Visa verktygsfält.

Dialogruta för verktygsfältsegenskaperna på en modul

Formatmall

Inställningen styr du över vilken formatmall verktygsfältets rubrik ska ha. De formatmallar du kommer åt styrs av din behörighet samt vilka formatmallar som finns uppsatta på webbplatsen.

Välj vyikon

Enbart aktiverad på layouter som har anpassade valbara vyer. Här kan du välja en av följande tre ikoner:

Välj vyikon

Aktivera egen rubrik

Här kan du skriva in en egen rubrik till verktygsfältet. Standard är modulens eller layoutens namn.

Egen rubrik

Använd bakgrundsbild

Här kan du också lägga till en bakgrundsbild för rubrikfältet i verktygsfältet. Klicka på bildikonen för att få upp bildväljaren och välja bakgrundsbild.

Dialogruta för verktygsfält på modul - inställning för bakgrundsbild

Egen stil

Här kan du lägga till egen stil om du exempelvis vill sätta en bakgrundsfärg i verktygsfältet med hjälp av egen CSS istället.

Tillåt Storleksförändringar

Om du vill att verktygsfältet ska kunna fällas ut eller samman kan du aktivera storleksförändringar här.

Dialogruta för storleksförändingar på verktygsfält

Minimerad ikon

Här väljer du vilken ikon som ska visas vid rubriken på verktygsfältet när fältet är minimerat. Med en minimerad vy är verktygsfältet stängt (du ser bara rubriken) samt övriga moduler på sidan.

Maximerad ikon

Välj ikon för maximerad i listan. Med en maximerad vy ser du enbart det innehåll som finns i verktygsfältet. Du ser alltså inte övriga moduler på sidan. Denna inställning finns enbart på moduler, inte layouter.

Normal ikon

Välj ikon för normal i listan. Med en normal vy (Återställ) visas verktygsfältet öppet samt övriga moduler på sidan.

Ikonerna syns enbart i visningsläget! Maximerad ikon finns enbart på moduler, inte layouter.

Om besökaren väljer minimerad vy och lämnar webbplatsen så kommer detta verktygsfält att vara minimerat för besökaren nästa gång den besöker webbplatsen. Inställningarna sparas alltså.

Dialogruta för att ange ikon för minimerade och maximerade verktygsfält

Visa verktygsfältet minimerat som standard

Kryssa i rutan om du vill att verktygsfältet ska vara minimerat första gången en besökare kommer till sidan. Därefter kan besökaren själv bestämma vilka fält som ska vara minimerade eller maximerade.

Kryssruta för inställningen mimimerat verktygsfält

Denna funktion kräver att du har licens för Anpassade vyer.

Panelen Verktygsfält hittar du på objekten:

  • Egenskaper på modul
  • Egenskaper på layout
  • Egenskaper på grid/gridrad/spalt
  • Egenskaper på layout med vy

Denna sida publicerades:

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!