help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Kategorin Funktioner

Under kategorin Funktioner ställer du in diverse funktioner som finns i produkten.

 Kategorin Funktioner har panelerna Sök, Publiceringsflöde, Prenumeration, A/B test, RSS, Lokala Javascript-tillägg Kodtillägg eventuellt Gamla tillägg i head, Webbarkivering och Etiketter.

Funktioner

Kategorin Funktioner hittar du på objekten:

  • Egenskaper på sida
  • Egenskaper på gruppsida
  • Egenskaper på mall
  • Egenskaper på gruppmall
  • Egenskaper på bild- och filarkiv
  • Egenskaper på mapp i bild- och filarkivet
  • Egenskaper på bild och fil
  • Egenskaper på element

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?