help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Publiser

Du må publisere websider, artikler, linker og nettsteder for dem som skal vises i visningsmodus (for besøkende).

Publiser

En side kan endres i redigeringsmodus uten å gjøre endringer i visningsmodus for besøkende. Siden må publiseres for besøkende å se endringene. Klikk på publiseringssymbolet for å gjøre dette.

Dette vil åpne en dialogboks for publisering. Avhengig av hva er satt til å publiseres på siden som viser en rekke valg. har du bare publisere siden uten å fylle ut noe annet, klikk på Publiser knappen i nedre venstre.

Publiser knapper

Publish-knappen og displayet Publiser side og gå til visningsmodus på siden. Les mer om de andre alternativene i dialogboksen Publiser:

  • Kategorien Generelt -datoer og tider-planlegging publikasjoner og beste før. Varsel om abonnenter og kvalitetssikringen av koblinger, tilgjengelighet og validering.
  • Kategorien Metadata -legge til metadataverdier

Denne funksjonen krever at du har tillatelse "Publiser"

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?