help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Publiser - Metadata

Metadata

Fyll ut metadata verdiene for metadatafeltene er lagt ut på nettstedet. Metadata betyr "data om data" og inneholder informasjon om siden som vises. For eksempel, dette kan være informasjon om når denne siden virket siste, som skapte denne siden departementet at denne siden er koblet til, etc.

Metadata

En rød stjerne (*) betyr at feltet er nødvendig, det vil si, det må fylle ut for siden publiseres. Prøver du å publisere uten fylle ut metadata metadatafelt vises som under bildet:

obligatorisk

Kategorien Metadata vil også bli markert med rødt angir at metadata er obligatorisk.

Publiser og vis

Knappen Publiser og vis tar deg direkte til tilkoblet modus når siden er publisert.

Publiser og vis

Systemverdier og tilkobling til textmodul/bildmodul/Media modul vises ikke i Publiser dialogen fordi disse verdiene ikke kan endres.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?