help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Opprett ny

Sider

Opprett ny knappen brukes til å legge til Sider, Link, File, Mapp eller Structure-objektet til nettstedet. Avhengig av hva du har tillatelse til å opprette, vises forskjellige elementer.

Opprett ny

Hvis du vil legge til et element, klikker du på Opprett ny. Opprett en ny side er forhåndsinnstilt, hvis du vil opprette et av de andre alternativene, klikker du på pilen eller teksten Opprett ny, og en meny blir tapt.

Opprett ny side

For å opprette nye nettsider kreves tillatelsen "Opprett nettside".
For å opprette et nytt nettsteder kreves tillatelsen "Opprett nettsted".
For å opprette nye lenke sider kreves tillatelsen "Opprett link side".
For å opprette nye arkiver kreves tillatelsen "Opprett arkiv".
For å opprette nye mapper kreves tillatelsen "Opprett mappe".
For å opprette nye gruppemapper kreves tillatelsen "Opprett gruppe mappe".
For å opprette nye strukturobjekter kreves tillatelsen "Opprett strukturelle objekter".

Maler

Hvis du er i malmodus, så ser Opprett Ny litt annerledes ut. Du skriver ikke bare navnet på malen og hvilken mal du skal begynne med. Du angir også Beskrivelse,

Opprett ny mal

Elementer

Hvis du er i visningen for Element ser Opprett Ny også litt annerledes ut.

Opprett element

Du får skrive inn et navn og en identifikator som ska være i formatet [organisasjonsformatet].[Identifikator]

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?