help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Publiser - Generelt

Generelt

Dato og tider

Her kan du kontrollere timingen i publikasjonen hvis du ikke vil publisere samtidig, eller hvis du har en bestemt dato når du oppheve publiseringen av denne siden.

Hvis du er ute for å manipulere datoen så du må gjøre dette i egenskapene for siden/artikkelen.

Publiser siden ved et senere tidspunkt

Hvis siden skal publiseres senere, Velg dette alternativet og angi klokkeslett og dato. Klikk ikonet for kalenderen slik at du kan velge datoen i kalenderen eller fylle ut selve datoen i det hvite feltet. Denne siden vil bli lagt ut på tidspunktet du angav.

Publiser senert

I navigatoren, ser det ut at denne siden har en tidsbestemt publisering ved å gi det et "klokkeikon" se følgende eksempel.

Icon

Hvis noen av bitene på sidene ikke er publisert, vises det også en "pause tegn" på denne siden. Dette betyr at siden skal bokføres når alle overliggende sider publisert.

Avpubliser siden ved et senere tidspunkt

Hvis denne siden må være upubliserte automatisk på en bestemt dato, velger dette alternativet og angi klokkeslett og dato. Klikk ikonet for kalenderen slik at du kan velge datoen i kalenderen eller fylle ut selve datoen i det hvite feltet. Denne siden vil da være upubliserte på angitt tidspunktet.

Avpubliser

I navigatoren, ser det ut at denne siden har tidsbestemt oppheve publiseringen ved å gi det et "klokkeikon" se følgende eksempel.

Avpubliser icon

Avbryter publisering og oppheve

For å avbryte en planlagt Publiser eller oppheve, klikk " Stopp publisering \/ stoppe publiseringen av som vist nedenfor.

stopp publisert
Stop avpubliser

En melding vises og du kan avbryte planleggingen. Avbryte en tillatelser for ressursplanlegging behov: låse opp publisering låser

Sider med planlagt publisering eller Opphev publisering ikke redigere uten å avbryte planlagt.

Aktiver tidspunkt for påminnelse om å se over innholdet

Aktivert tidspunlt

Påminnelse om å bli varslet at en side må vurderes etter en viss tid, så det har vært en stund siden den ble publisert. Varsling email inneholder en kobling til denne siden. Mottakeren kan klikke koblingen, lese innholdet og avgjøre hvis bør noe endres, hvis siden publiseres (godkjenne eksisterende innhold) eller upubliserte. På denne måten holdt sidene oppdateres med riktig innhold.

Er det mulig å konfigurere sentrale boksen bør kontrolleres som standard. Det er bra hvis du har en Kvalitetspolitikk der alle sider vurderes etter en viss tid. Denne innstillingen er bare en anbefaling, og du kan fjerne merket i boksen i dialogboksen Publiser å unngå påminnelse.

Hvem får påminnelsen?

  • Angi E-postadresse - satt opp på området som mottaker i Innstillinger -> Funksjoner -> best før
  • Publisereren - Hvis det ikke er noen mottakere, er det den som publiserte siden som mottar påminnelsen, foutsatt at brukeren har en e-postadresse i systemet.
  • Nettestedsansvarlig - hvis den som publiserte siden ikke har en e-postadresse, vil påminnelsen bli sendt till den e-postadresse som er definert på nettstedet i Instillinger -> E-post
  • Serveransvarlig - Manglende Nettestedsansvarlig, er påminnelsen sendt til den e-postadressen som er angitt på serverobjektet.

Det er bare en av de ovennevnte som får påminnelsen, dersom ikke flere mottakere angitt i mottakerlisten under Innstillinger -> best før.

Når vil påminnelsen?

Systemet forslår 6 måneder å komme hvis dette ikke endres sentralt, se Innstillinger for beste før.

Har du sjekket boksen står til denne datoen (systemet derfor foreslår ikke en ny dato), men du kan endre datoen hvis du.

Datoen for påminnelsen endres ikke dersom en ny publisering blir gjort før påminnelsen er sendt ut. Datoen kan endres manuelt hvis en ny dato skal gjelde. En ny påminnelse vil heller ikke bli aktivert med mindre siden publiseres på nytt.

Kortnavn

Hvis du har en URL-stil som inneholder det korte navnet vise også det korte navnet som du kan gi denne siden det korte navnet som du vil:

Kortnavn

Varsle

Send varsel til abonnenter

Varsel

Dette alternativet vises bare hvis abonnement er definert på gjeldende side.

Brukes i forbindelse med abonnementet og hvis du ønsker å sende ut et varsel til abonnenter. Merk av "Send varsel til abonnenter" og skriv inn en melding i boksen.

Kvalitetskontroll

Hvis länktest, tilgjengelighet testing og/eller godkjenningen test når publisering er aktivert sentrale, starter når du klikker på Publiser-ikonet. Hvis alle koblinger fungerer, hvis siden validerer og ikke har tilgjengelighet feil, vil det være "grønn".

Kvalitetskontroll

Hvis for eksempel en obligatorisk metadata ikke er fylt ut, blir metadatafanen rød

Fel på metadata

Lenkekontroll

Hvis det er brutte koblinger på denne siden, vil du se en annen visning:

Vis detaljer

Klikk på koblingen visningsdetaljer for å få en rapport over ugyldige koblinger.

Trasig lenker

I dette tilfellet kobler en kobling til en side som ikke er publisert

Fortsett til tross for koblingen feil er et privilegium, og ikke alle har denne valg. Hvis du ikke har tillatelse vil publiceraknappen være inaktiv før du korrigerte feil leddet.

W3C godkjenningen sjekk

Kontrollerer om koden på siden validerer. Hvis siden ikke validerer, den "røde":

Klikk på koblingen visningsdetaljer. Dette vil ta deg til den W3C validator hvor du kan lese mer om valideringsfeilene:

W3C

Tilgjengelighetskontrollen

Sjekk tilgjengelighet reglene for publisering, for eksempel overskriftsnivåer er kommer i riktig rekkefølge, til tabeller følge visse regler, etc. Les mer om hva som skal kontrolleres i tilgjengelighetskontrollen her.

Klikk på den link til å vise detaljer på denne siden viser en "rød". Du finner mer informasjon om feilen:

Tilgjengelighetsfeil

Klikk Vis detaljer på siden viser en "rød".

Publisere

Denne Klikk publisere ut side-slik at det vises. Hvis du velger å ikke publisere siden slik at den vises bare i redigeringsmodus. For eksempel hvis du er utforme en side så den kan ikke publiseres samtidig.

Publisere og vise

Denne Klikk publisere ut og også gå online. Her blir det samme virkning som å klikke på ikonet gjort i sidefeltet.

Avbryt

Avbryter gjeldende publikasjon, og du er i redigeringsmodus.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?