help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Ferdig

Ferdig-knappen tar deg til skjerm modus/tilkoblet modus når du er ferdig med å redigere på en side.

Ferdig

Hvis du ikke ser ikonet, er klart det fordi denne siden ikke publiseres. Du kan ikke få visningsmodus på denne siden.

Lagres denne siden?

Sitevision lagrer automatisk all informasjon. Hånd øverst til venstre viser status for siden. Er hånden grønn, alt blir lagret. Mens Lords endring på denne siden er hånd grå har deretter det ikke hatt tid til å lagre.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?