help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Klar

Knappen klar tar dig till visningsläget/onlineläget när du har redigerat klart på en sida.

Ikonen klar i sidolisten

Om du inte ser ikonen klar är det för att sidan inte är publicerad. Du kan då inte komma till visningsläget på denna sida.

Är sidan sparad?

Sitevision sparar automatiskt all information. Fältet längst upp till vänster visar status på sidan. Är bakgrunden på fältet grön är allt sparat. Medan du gör en ändring på sidan är fältet grått.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?