Onlinehjälpen

Sök

Sökmodulen används för att skapa en sökfunktion på webbplatsen. Det går att söka på t ex innehåll och metadata på sidor, artiklar, struktursidor, filer och bilder. Sökmotorn uppdateras kontinuerligt, så strax efter att en sida publicerats går det att söka efter den (om den är inställd att vara sökbar).

Sökmodulen har bl a stöd för:

  • sökordsförslag
  • sökordsmarkering
  • "menade du"
  • uppdelning av sökträffar på flera sidor

Sökresultatet presenteras under sökfältet. För varje träff presenteras som standard en ikon, titel, sammanfattning, senast ändrad, storlek och sökväg.

Sökordsmarkering

Sökordsmarkering med fet stil med beige bakgrund

Sökträffarna listas efter träffpoäng (sorteras efter relevans) om man inte ställt in någon särskild sorteringsordning. Träffpoängen beräknas av sökmotorn och beror på hur viktig sökfrågan är i förhållande till funna dokument. Beräkningen av poängen beror på en stor mängd faktorer och samband, men de mest avgörande beräkningsgrunderna är:

  • hur många gånger sökordet finns med i texten
  • hur tidigt i texten sökordet finns
  • hur stor del av texten sökordet är (sökordet rankas högre i en kort text än lång text)
  • hur indexfältet som sökordet förekommer i är prioriterat
  • hur träffen är prioriterad

Sidan uppdaterad:

Nästa generations publiceringsverktyg är här!

SSG5N1.sitevision-cloud.net
35.172.111.71