Hjälpwebb

Informationen gäller:
Klassiska redigeringsläget

Bra att veta om behörigheter

För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Hantering av behörigheter och roller kan göras för en enskild sida/bild/fil eller för en hel gren. Fliken Behörighet finns under egenskaper för respektive sida. I behörigheter tilldelas användare olika roller som ger dem olika behörigheter på webbplatsen.

Bra att veta om behörigheter

  • Du behöver inte publciera behörighetsförändringar, utan endast spara. Beroende på vilken förändring du gör i behörigheterna måste du uppdatera sidan (för läsbehörigheter) eller gå online (för redigeringsbehörigheter) .
  • Roller är globala per webbplats. Detta innebär att de gäller för hela webbplatsen och det spelar ingen roll om man ändrar dem på en undersida eller på webbplatsen, förändringen slår igenom överallt.
  • Behörighetena för moduler gäller bara för att lägga till nya moduler. Om en användare bara har behörighet till textmodulen kan han ändå gå in och redigera eller kopiera i en nyhetsmodul som ligger på en sida som användaren har tillgång till.
  • Behörigheter ärvs från webbplatsen. Så är webbplatsen publik så blir även mallarna , bildarkivet, filarkivet och forum publikt.
  • Om sidan är publik (kryssruta under Egenskaper -> Säkerhet -> Behörighet) krävs ingen inloggning för att läsa sidan.
  • Behörigheter ärvs till underliggande sidor. För att bryta ett arv kryssar man ur rutan Tillåt arv av behörigheter ovanifrån (under Egenskaper -> Säkerhet -> Behörighet). Då kommer inga behörigheter från ovanliggande sidor att ärvas till aktuell sida eller underliggande sidor.
  • Det går att ställa in att ett ip-adressområde har läsbehörigheter utan att logga in på en webbplats som inte är publik. Detta ingår i SiteVision Portal och Enterprise men är ett tillägg i SiteVision CMS.
  • Enkät och bokningsmodulen har egna behörigheter som ställs in i respektive modul.
  • Det finns också behörigheter på webbplatsfärger och formatmallar, som kan vara bra att ställa in så att redaktörerna inte ser saker de inte får använda.

Behörighet på webbplatsen

Tänk på att behörigheter ärvs! Lägger du till en användare på webbplatsen ärver den rättigheter till allt underliggande inklusive mallar och fil/bildarkiv. Du kan dock avbryta ett arv genom att kryssa ur "Tillåt arv av behörigheter ovanifrån" eller kryssa ur en eller flera roller för berörda grupper/användare.

För att underlätta administration av behörigheter, använd gärna grupper/mappar istället för att lägga till enskilda personer!

Behörigheter på mallar

Behörigheter på mallar ärvs från webbplatsen. Så om webbplatsen är publik blir också mallarna publika.

Tänk på att det kan vara bra att behörighetsskydda mappen med delmallar, då alla andra mallar baseras på dessa mallar. Du kan därför kryssa ur att denna mapp inte ska vara publik "Sidan är publik" och enbart ge de personer som har rätt att ändra mallarna tillgång till dessa. Kryssa ur rutan "Tillåt arv av behörigheter ovanifrån" och enbart lägg till de användare som ska få ändra i delmallarna.

Om du har ett intranät så är detta inte publikt. Du måste då ge användarna behörighet till mallarna. Detta kan du enklast göra genom att lägga upp hela roten i katalogtjänsten (där alla användarna ligger under) och ge dem läsbehörighet.

Behörighet i bildarkiv

Behörigheter på bildarkivet ärvs från webbplatsen. Så om webbplatsen är publik blir också bildarkivet publikt.

Vill du skydda en mapp i bildarkivet så klickar du ur att sidan inte är publik och lägger enbart till de personer som ska få tillgång till mappen. I bildarkivet kan du se bilden (men med ett lås på, så man kan inte kopiera eller ta bort den). Den går dock att använda. Så om en bild är "hemlig" och inte ska synas för övriga behöriga på webbplatsen så är det säkrast att lägga bilden i Bilder på sidan och istället behörighetsskydda sidan (ej publik, behörighet till dem som ska få tillgång).Vill du ha rätt att lägga till en bild så måste du ha skrivrättigheter på bilden/mappen och vill du ta bort en bild så måste du ha rättigheten Ta bort på bilden/mappen.

Behörighet i filarkiv

Vill du skydda en mapp i filarkivet så klickar du ur att den inte är publik och lägger enbart till de personer som ska få tillgång till mappen. Namnet på filen syns men du kan inte se hur stor den är, inte kopiera eller ta bort filen och du kan heller inte använda den,

Externa sökmotorer söker inte i mappar som inte är publika. Vår interna sökmotor söker i allt men du får enbart träff på det som man har rätt till.

Utökad behörighetskontroll

Det går också att använda tredjepartsprodukter för behörighetskontroller som exempelvis Portwise och Mobility Guard. Det räcker då inte med att enbart att tillhöra en viss roll för att få behörigheter utan det kanske ställs andra krav på exempelvis sättet användaren loggar in (sms, dosa) eller att man är inom ett visst ip-nummer.

Denna sida publicerades: 2016-02-25

Skriv ut PDF-avsnitt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Vasagatan 10
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets