Hjälpwebb

Panelen Användare

Under panelen Användare kan du hantera användare och grupper i katalogtjänsten samt webbanvändare. Du kan skapa nya och ta bort användare. Du kan dock inte tilldela dem behörigheter här - det gör du under Behörigheter.

När du kommer till denna panel så kan du antingen söka efter ett katalogobjekt eller bläddra fram det i strukturen. Du kan också skapa en ny webbanvändare.

Användare

Sök efter användare

Här kan du söka efter användare i katalogtjänsten. Sökningarna är inte skiftlägeskänsliga d.v.s. ingen skillnad görs på sökning med stor eller liten bokstav.

Det går att söka på olika sätt:

  • Namn - Söker på förnamn, efternamn och gruppnamn
  • Användarnamn
  • Förnamn
  • Efternamn
  • E-postadress
  • Egen sökfråga

Namn

Fyll i det namn du letar efter exempelvis Malin så söker den på Malin. I fältet Namn görs wildcard-sökning utan att du skriver * efter sökordet .

Sök efter användare

Användarnamn

Nu kan du söka på användarnamn i fältet Användarnamn. Fyller du däremot i en stjärna (*) efter början av namnet Ma* så söker den på allt som börjar med Ma.

Sök användarnamn

Förnamn

Fyll i det förnamn du söker efter i inmatningsfältet. Fyller du i exempelvis Lars så söker den enbart på förnamn Lars.

Sök förnamn

Efternamn

Fyll i det efternamn du söker efter i inmatningsfältet. Fyller du i exempelvis Olsson så söker den enbart på efternamn Olsson.

Sök förnamn

E-postadress

Fyll i den e-postadress du söker efter i inmatningsfältet. Fyller du i exempelvis info@sitevision.se så söker den enbart på denna e-postadress. Fyller du däremot i en stjärna (*) före @ så söker den på alla e-postadresser som slutar med sitevision.se.

Sök på e-postadress

Egen sökfråga

Här kan du fylla i en egen sökfråga som söker efter vilket attribut som helst som finns i katalogen. Sökfrågan skrivs inom parantes. Exempelvis om du vill få fram alla som har en titel chef i katalogtjänsten så skriver du (title=chef).

Egen sökfråga

Observera att du bör vara noggrann med versaler och gemener. Om du vet att det ska finnas fler chefer så kan du alltid söka efter (title=chef*) så söker den på allt som börjar med chef.

Vill du söka efter en mapp i katalogen gör du det här under egen sökfråga genom att skriva (ou=mappnamn).

Bläddra i katalogen

Klicka på mappikonen för att leta fram en användare genom att bläddra i trädstrukturen i katalogtjänsten. Klicka på pilen framför en mapp för att öppna innehållet i mappen.

Bläddra

Skapa webbanvändare

Klicka på plusknappen för att lägga till en ny webbanvändare.

Allmänt

En webbanvändare kommer att skapas lokalt i SiteVision och följa med databasen. En webbanvändare är en så kallad simpleuser (samma som en SAML-användare) och behöver inte lagras i en katalogtjänst.

Inloggningsuppgifter

Fyll i användarnamn för webbanvändaren. Om du vill att användaren ska få logga in med lösenord så bockai denna ruta och ange lösenord.

Lösenordet sparas som SHA-256 hash värden.

Skapa webbanvändare

Information

Här fyller du i information som namn, efternamn, e-postadress, titel telefon. mobiltelefon och eventuellt en beskrivning om användaren.

Dessa webbanvändare syns inte grafiskt i strukturen (som katalogobjekten) men de går att söka fram. Det går då att högerklicka på användarnamnet och välja egenskaper för att redigera webbanvändarens uppgifter eller lösenord.

Söka efter webbanvändare

Denna funktion kräver att du har behörigheten " Hantera användare"

Denna sida publicerades: 2018-09-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets