Hjälpwebb SiteVision 4

Grupptyp​

En grupp kan vara av olika typ beroende på syfte. Som gruppadministratör så kan du ändra grupptypen.

Hur ändrar jag som gruppadministratör grupptyp?

Klicka på knappen "Hantera grupp" och välj sedan i listan bland grupptyperna.

Gruppstatus ändras under Hantera grupp
  • Öppen - En användare kan själv gå med i en öppen grupp och följa den. Gruppmedlemmar kan skriva inlägg och ladda upp filer. Alla användare kan se innehållet i gruppen och skriva kommentarer.
  • Modererad - Gruppadministratören lägger till gruppmedlemmar. Gruppmedlemmar kan skriva inlägg och ladda upp filer. Alla användare kan följa gruppen och se innehållet.
  • Sluten - Gruppadministratören lägger till gruppmedlemmar. Endast medlemmar kan se innehållet.

När det gäller slutna grupper bryts alla arv. Vill du tilldela andra rättigheter än gruppadministratör och gruppmedlem måste dessa tilldelas för varje grupp.

Behörighetsinställningarna på en gruppsida gäller före grupptypen. En gruppsida tillhörande en sluten grupp som sätts som publik kan ses av samtliga besökare. Enstaka användare som läggs till och kopplas till en roll på sidan ser innehållet utan vara medlem i gruppen.

För att kunna ändra grupptyp till Sluten grupp så krävs behörigheten Skapa slutna grupper.

Modul för att ändra grupptyp:

De här modulerna kräver licens för SiteVision intranät.

Denna sida publicerades: 2018-07-16

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets