Hjälpwebb SiteVision 4

Infoga ett metadatavärde

När du har satt upp ett metadatafält på webbplatsen exempelvis ett systemvärde (Senast publicerad) så kan du sedan använda detta i en textmodul.

1. Markera en textmodul där du vill använda metadata
2. Under menyn Infoga -> Metadata kan du se de metadata som finns uppsatta på webbplatsen.

Skärmdump på infoga metadata i textmodul

3. Lägg till en textmodul och välj sedan fältet Rubrik under Metadata.

Infoga rubrik

Om du för musen över det infogade metadatat i redigeringsläget blir det gråmarkerat och som en tooltip visas beskrivningen på metadatafältet.

Denna sida publicerades:

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!