Hjälpwebb SiteVision 4

Sök - Urval

Under fliken Urval väljder du vilka objekt du vill inkludera i sökningen samt ställer in begränsningar i sökmodulen i form av omfång och/eller metadata.

Skärmdum på fliken urval

Sökindex

Om du har sökpaket1 (i Cloud) eller Sökpaket 2 så har du ytterligare en inställning - om du vill använda ett eget sökindex eller det som medföjer som standard. Bocka i rutan och välj det index du vill använda i listan.

Sökindex

Denna inställning kräver att du har licens för sökpaket1 (i Cloud) eller sökpaket2.

Inkludera

Här väljer du vilka typer som ska inkluderas i sökningen. Det går att välja

  • sidor - vanliga webbsidor
  • artiklar - som ligger inuti arkiv i SiteVision
  • filer - filarkivet samt filer på sidan
  • bilder - bildarkivet samt bilder på sidan
  • struktursidor - struktursidor är kopior på befintliga sidor

Alla typer är ibockade som standard. Ofta kan det vara bra att ta bort exempelvis bilder om man inte tycker att det tillför något.

Omfång

Här kan du begränsa sökningen till vissa delar av webbplatsen exempelvis en delgren eller en mapp i filarkivet.

Begränsa vilka strukturer som ska ingå i sökningen

Bocka i rutan och klicka på länken Lägg till sökväg.

Metadata

Begränsa vilka sidor som ska ingå i sökning utifrån metadata

För att begränsa sökningen till ett visst metadata så kan du ställa in detta här. Bocka i rutan och klicka på länken Lägg till. Den begränsning du fyller i visas sedan i denna ruta.

Metadatabegränsning

Här kan du välja en kombination för metadatabegränsningar:

  • Alla villkor måste vara uppfyllda
  • Inget villkor får vara uppfyllt
  • Minst ett villkor måste vara uppfyllt

Exempel 1. Man har ställt in en metadatabegränsning för metadata Informationstyp och värdet Lathund samt metadata Ämne och värde Webb. Anger man att ALLA villkor måste vara uppfyllda så kommer man bara få sökträffar på sidor som har värdet Lathund (för metadata Informationstyp) OCH värdet Webb (för metadata Ämne).

Exempel 2. Man har ställt in en metadatabegränsning för metadata Informationstyp och värdet Lathund. Anger man att INGET villkor får vara uppfyllt så kommer man inte att få sökträffar på de sidor som har värdet Lathund (för metadata Informationstyp).

Denna sida publicerades:

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets