Hjälpwebb SiteVision 4

Sök - Avancerat

Skärmdump på fliken Avancerat

Behörighetskontroll

Här bestämmer du hur behörighetskontrollen av sökträffarna ska ske. De val som finns är:

  • Tidig kontroll (via behörighetsinformation i sökfrågan)
  • Sen kontroll (via filtrering av sökresultatet)

Detta är en prestanda-relaterad inställning. Det är prestandakrävande (tid/minne) att i efterhand kontrollera alla sökträffar i ett sökresultat. Standardinställningen är tidig kontroll.

Att använda sen kontroll kan dock vara nödvändigt om tidig kontroll inte kan användas. Ett exempel på ett sådant potentiellt fall är om det finns IP-adressområden uppsatta på webbplatsen. Dessa gör att vissa icke inloggade användare (via sitt IP-nummer) kan få rätt att läsa vissa sidor - trots att de inte är publika. Används tidig kontroll så får icke inloggade användare endast upp publika sidor/filer/bilder i sitt sökresultat.

Sortering

Sökträffar listas/sorteras efter träffpoäng (relevans) om du inte ställt in någon särskild sorteringsordning. Träffpoängen beräknas av sökmotorn och beror på hur viktig sökfrågan är i förhållande till funna dokument. Beräkningen av poängen beror på en stor mängd faktorer och samband, men de mest avgörande beräkningsgrunderna är:

  • hur många gånger sökordet finns med i texten
  • hur tidigt i texten sökordet finns
  • hur stor del av texten sökordet är (sökordet rankas högre i en kort text än lång text)
  • hur indexfältet som sökordet förekommer i är prioriterat
  • hur träffen är prioriterad

Om du vill frångå relevans-sortering (dvs "bästa" träffarna först) kan du själv ange vilket/vilka fält som denna modul ska använda som standard.

Använd egen sortering av träffar

Bocka i denna ruta och klicka på länken Lägg till sortering för att lägga till ett sorteringsfält. Ett ny vy öppnas:

Lägg till egen sortering

Fältnamn

Ett sorteringsbart (ett fält som inte är analyserat och inte har fler värden) fält som finns i sökindexet. Exempelvis "name", "name.sortable", "title", "title.sortable" och "lastpublished".

Vill du sortera på metadata så börjar fältnamnet på "metadata.sortable.". Om ditt metadata heter "keywords" så heter fältnamnet "metadata.sortable.keywords".

Ordning

Sökresultaten kan visas i stigande eller fallande ordning. Standardinställningen är att sökresultaten sorteras stigande.

Exempel: För att sortera efter senast publiceringsdatum skriver man Fältnamn: lastpublished och Sorteringsordning: Fallande (se bild ovan).

Noggrannhet antal träffar

Brytpunkt exakthet

Här ställer du in en övre gräns för exakthet. Standardvärdet är 20 träffar. Det vill säga om sökresultatet innehåller mer än 20 träffar så behöver det inte visas exakt men är det 20 träffar eller under ska det exakta antalet visas.

Detta är en prestanda-relaterad inställning. Det är prestandakrävande (tid/minne) att kontrollera det "exakta" antalet träffar för ett stort sökresultat. Dock kan du behöva ställa upp brytpunkten om exaktheten är viktig eller avviker för "mycket" för vissa användare (vissa användare kanske inte har behörighet att se vissa träffar i sökresultatet).

Sökfråga

Använd wildcard-sökning

Denna inställning innebär att enkla sökord automatiskt görs om till wildcard-uttryck. Detta görs för att utöka träffbilden, dvs fler sökträffar - oavsett ordändelse.

Om exempelvis besökaren anger sökfrågan "modul" så görs den faktiska sökningen på "modul" OCH "modul*".

Om besökaren anger en sökfråga med flera ord, exempelvis "modul innehållande frågor" så görs den faktiska sökningen på "modul" OCH "innehållande" OCH "frågor" OCH "frågor*". Det vill säga att wildcard-sökningen sker enbart på det sista ordet om besökaren anger fler ord.

Denna inställning bör alltid aktiveras om modulen är inställd på att använda direktsökning eller om modulen är utpekad som resultatmodul av modulen "Sökruta för person och innehåll"

Urval

Ange en extra filterfråga för att begränsa sökresultatet

Genom att ange en egen extra filterfråga så är det möjligt att begränsa de sökträffar som besökaren ska se ytterligare. Enbart de sökträffar som uppfyller den ställda sökfrågan samt filterfrågan kommer att visas i sökresultatet.

Notera att modulen via Urvals-fliken redan har en viss filtrering. Den här filtreringen är för att filtrera ytterligare.

Nedan visas ett exempel på hur filteruttrycket skulle se ut om du inte vill ha med några träffar som ligger under ett visst arkiv (i detta fall har arkivet id-nummer 3.623457cf131278f397c7ffd17609).

- path:3.623457cf131278f397c7ffd17609

För att kunna skriva en filterfråga måste du såklart veta vad du kan filtrera på (det vill säga vilka fält finns i indexet och vilka värden har fältet för den/de saker du vill filtrera bort).

För att hitta den informationen gör du lämpligen en sökfråga mot indexet eller klickar på "Visa indexerat"-knappen på en fil/sida/bild.

Ytterligare information för utvecklare (endast på engelska)

Om du aktiverar kryssrutan "Filterfrågan är dynamisk ..." så kan du skriva dynamiska uttryck i Velocity med hjälp av SiteVisions publika API
Tillgängliga element i mallen för filterfrågan

Mallar

Använd egen mall för struktur av delmallar

Denna mall påverkar hur sökresultatet är uppbyggt. Det vill säga om du vill ändra ordningen på hur saker presenteras. Exempelvis om du vill visa "Menade du" under sidnumreringen.

Hjälp med skript ingår inte i supportavtalet.

Delmallar

Använd egen mall för struktur av delmallar

Denna mall påverkar utseendet på sökformuläret. Exempelvis om du vill lägga till en etikett ovanför sökfältet.

Använd egen mall för sökformulär

Denna mall påverkar utseendet på sökformuläret.

Använd egen mall för "Menade du"

Denna mall påverka hur "Menade du" visas.

Använd egen mall för antal träffar

Denna mall påverkar hur antal träffar visas.

Använd egen mall för uppdelning av träffar

Denna mall påverkar visningen av sidnumreringen.

Använd egen mall för sökträffar

Denna mall påverkar utseendet på hur resultatet av sökträffarna presenteras. Exempelvis om du vill lägga till mer information från ett metadatafält.

Använd egen mall för felmeddelanden

Denna mall påverkar felmeddelandet som visas.

Ytterligare information för utvecklare (endast på engelska)

Koden i de egna mallarna för denna modul använder SiteVisions publika API
Tillgängliga element i den egna mallen

Denna sida publicerades:

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!