Hjälpwebb SiteVision 4

Sök - Utseende

Skärmdump på fliken Sökträffar
Skärmdump på fliken Sökträffar

Formatmallar

Sökfält

Styr formatmallen i sökfältet.

Sökknapp

Styr formatmallen på sökknappen om du har valt att denna ska visas med text isstället för bild.

Träffrubrik

Styr formatmallen på rubriken i sökträffarna.

Träffutdrag

Styr formatmallen på träffutdraget det vill säga texten som visas under rubriken i sökträffarna. Vad som ska visas här hämtas från sökindexet.

Tid och storlek

Styr formatmallen på tidpunkt och storlek.

Sökväg

Styr formatmallen på sökvägen.

Sökväg, tidpunkt & storlek

Antal träffar

Styr formatmallen på antal träffar om du ställde in detta under fliken Sökresultat.

Menade du

Styr formatmallen på "Menade du" om du ställde in detta under fliken Sökresultat.

Felmeddelanden

Styr formatmallen på felmeddelanden om du ställde in detta under fliken Sökresultat.

Uppdelning

Styr formatmall för sidnumreringen om du har ställt in antal träffar per sida.

Ikoner

Visa ikon framför träffrubrik

Bocka i denna om du önskar en dokumentikon till vänster om varje träff.

Ikon vid varje träff

Färger

Bakgrundsfärg varannan träff

Om du vill varannanradsfärga träffarna så bocka i denna ruta och välj färg i dropplistan. Färgerna i listan hämtas från de färger som finns på webbplatsen.

Bakgrundsfärg sökordsmarkering

Om du vill ställa in en bakgrundsfärg på sökorden ska vara markerade med en färg som du väljer i dropplistan. Färgerna i listan hämtas från de färger som finns på webbplatsen.

Storlekar

 Sökfält

Här ställer du in bredden på sökfältet. Standardinställningen är 200px. Det går att ställa in pixlar eller em.

Storleken är på sökfältet, sedan tillkommer sökknappen.

Övrigt

Stil för sökordsmarkering

Kan vara fet markering eller kursiv markering.

Denna sida publicerades:

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!