Hjälpwebb

Panelen Indexering

Under panelen Indexering kan du starta en omindexering av både standardindex och användarindex.

Panelen indexering

Indexering av innehåll

Välj startpunkt

Klicka på ikonen till höger för att bläddra fram en webbplats eller sida som indexeringen ska utgå ifrån

Ange startunkt (Id)

Klistra in ett id-nummer. Id-numret hittar du genom att högerklicka på en sida och välja Egenskaper ->Allmänt ->Panelen Information finner du id-numret.

Lista med information om sidan du befinner dig på

Strategi

Det finns två alternativ vid omindexering:

  • Återanvänd eventuellt befintligt data
  • Skapa om data för det som ska indexeras

Om du väljer "Återanvänder eventuellt befintligt data" så indexeras det som finns lagrat i Cassandra. Det du potentiellt tappar är det som eventuellt låg i köer när backupen togs, det vill säga det som ännu inte hunnit lagras i Cassandra/backupen.

Starta en omindexering

Klicka på knappen Starta omindexering för att starta en sådan för standardindexet.

Har du återställt från backup och du inte har något indexerat data alls (dvs inga sökningar ger några resultat) så vill du troligen få igång sökningarna så snabbt som möjligt. Då är "Återanvänd eventuellt befintligt data" en bra sak att köra. Då kan du senare köra "Skapa om data för det som ska indexeras"

Vill du vara säker på att få "allt" helt korrekt så väljer du "Skapa om data för det som ska indexeras". Nackdelen är att det tar mycket mer prestanda och tar mycket längre tid än det första alternativet.

Om du har en stor webbplats kan en full omindexering ta en stund och kräva lite kraft. I sådana fall rekommenderar vi att du gör stora omindexeringar på tider där webbplatsen har få besökare.

Indexering av användare

Ange användare (Id)

Det kan vara lite klurigt att hitta id-nummer till användare. Men för att hitta id till en social identitet kan du gå till den personens profilssida. Längst bak i url:en står ett id-nummer som börjar på 400. Det är id-numret till den sociala identiteten.

Id-nummer till social identitet

Samtliga användare

Välj detta alternativ för att indexera om alla användare.

Strategi

Det finns två alternativ vid omindexering:

  • Återanvänd eventuellt befintligt data
  • Skapa om data för det som ska indexeras

Om du väljer "Återanvänder eventuellt befintligt data" så indexeras det som finns lagrat i Cassandra. Det du potentiellt tappar är det som eventuellt låg i köer när backupen togs, det vill säga det som ännu inte hunnit lagras i Cassandra/backupen.

Starta en omindexering

Klicka på knappen Starta omindexering för att starta en sådan för användarindexet.

Har du återställt från backup och du inte har något indexerat data alls (dvs inga sökningar ger några resultat) så vill du troligen få igång sökningarna så snabbt som möjligt. Då är "Återanvänd eventuellt befintligt data" en bra sak att köra. Då kan du senare köra "Skapa om data för det som ska indexeras"

Vill du vara säker på att få "allt" helt korrekt så väljer du "Skapa om data för det som ska indexeras". Nackdelen är att det tar mycket mer prestanda och tar mycket längre tid än det första alternativet.

Om du har en stor webbplats kan en full omindexering ta en stund och kräva lite kraft. I sådana fall rekommenderar vi att du gör stora omindexeringar på tider där webbplatsen har få besökare.

Denna sida publicerades: 2017-02-07

Skriv ut PDF-avsnitt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Vasagatan 10
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets