help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Välj bild

Välj bild

Bläddra fram rätt bild i bildarkivet.

Sök bild

Du kan söka efter bildens namn om du inte vet var bilden ligger.

Byt namn

Markerar bildens namn så att du enkelt kan byta namn på bilden. Avsluta med enterslag.

Ta bort

Tar bort markerad bild.

Ladda upp bild

Om din bild inte finns uppladdad i Sitevisions bildarkiv, markera den mapp dit du vill ladda upp bilden och klicka på länken Ladda upp ny bild.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?