help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lathund Kriswebb

I samband med covid-19 är det extra viktigt att alla kan ta del av viktig samhällsinformation. Därför har Sitevision tillsammans med vår partner Limepark tagit fram en kriswebb.

Webbplatsens mallar är skapade ur ett tillgänglighetsperspektiv och granskade av experter. För att kunna garantera tillgängligheten är det endast möjligt att göra små justeringar på webbplatsen.

När du har fått tillgång till din smidiga och säkra webbplats behöver du bara göra utseendeinställningar och fylla den med innehåll.

Mallarna är granskade av experter på tillgänglighet och lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS).

Innehåll:

Lägg till logotyp

Börja med att peka ut webbplatsens Logotyp (svg eller png-format). Det gör du på husets Egenskaper med hjälp av Metadata.

Högerklicka på huset, välj Egenskaper -> Metadata. Under Logotyp pekar du ut bilden. Se till att storleken är ordentligt komprimerad för bästa prestanda.

Peka ut logotyp

Ändra logotypens beskrivningstext till organisationens namn.

Uppdatera logotypens beskrivningstexten

Gör en SVG-optimering om du behöver komprimera/optimera filstorleken: https://jakearchibald.github.io/svgomg/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdatera webbplatsens färger

Som standard är alla färger på webbplatsen tillgänglighetsgranskade.

Om du vill göra webbplatsen mer personlig och anpassad efter din profilfärg kan du uppdatera webbplatsens Primärfärg. Den används i knappar och strecket i headern.

Webbplatsens primärfärg

För att uppdatera primärfärgen går du till Webbplatsinställningar -> Färger.

Om du ändrar primärfärgen, säkerställ att den har tillräcklig kontrast (AAA) mot vit text. Det gör du enklast på sidan https://accessible-colors.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Uppdatera webbplatsfärger
Primärfärg

Du kan bara uppdatera webbplatsens Primärfärg

Säkerställ att din nya primärfärg har tillräcklig kontrast (AAA) mot vit text. Det gör du enklast på sidan https://accessible-colors.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om den vita texten inte uppfyller tillgänglighetskraven kan du ändra till svart text på knapparna default och primary.

Anpassa sidfoten

För att anpassa texten i sidfoten, växla till Mallar och gå till webbplatsens Grundmall.

Uppdatera texten i sidfoten och texten längst upp i sidhuvudet. Publicera mallen.

Uppdatera sidfoten i Grundmallen

Uppdatera sidan Om kriswebbplatsen

Växla tillbaka till webbplatsens Sidor. Uppdatera informationen på sidan Om kriswebbplatsen.

Uppdatera Om kriswebbplatsen

Sidan Sök

Bestäm om sidan Sök ska vara med från början. Om inte, högerklicka på sidan och välj Avpublicera. Låt sidan ligga kvar för att ha möjlighet att publicera den vid ett senare tillfälle.

Bestäm om sidan Sök ska vara synlig

Anpassa Felsida (404)

Anpassa felsidan (404). Du hittar den under sidan Om kriswebbplatsen.

Anpassa felsida (404)

Skapa innehåll - nyheter och vanliga frågor

Om du vill lägga till en ny artikel eller en ny fråga klickar du på Genvägar (blixten) i sidolisten. Välj Skapa nyhet eller Skapa fråga/svar. Du kan även skapa nya inlägg från respektive sida direkt i visningsläget.

Skapa nyhet kommer automatiskt att placera en ny nyhetsartikel på sidan Senaste nytt och Skapa fråga/svar kommer att placera en ny fråga på sidan Vanliga frågor.

Skriv ditt innehåll och publicera din nyhet eller fråga/svar.

Använd genvägen för att skapa innehåll

Visa artiklar som Viktigt meddelande

Viktigt meddelande innebär att en röd banner visas överst på webbplatsen. Det viktiga meddelandet visas med en varningsikon och med en länk till den valda artikeln. Meddelandet visas på webbplatsens alla sidor, även 404-sidan.

Viktigt meddelande i röd banner

För att aktivera Viktigt meddelande går du in på artikeln du vill länka till och väljer Publicera. I fliken Metadata väljer du Ja om artikeln ska visas upp som viktigt meddelande. Nej ligger som förval.

I den röda bannern kan bara ett viktigt meddelande visas i taget. Det är alltid det senast publicerade och som har metadatan Ja som visas.

Visa artikel som viktigt meddelande

Lägg till dekorationen Varningsruta

Om du har text på sidan som du vill lyfta kan du använda dekorationen Varningsruta. Dekorationen Varningsruta gör att texten blir vit med en röd bakgrund.

För att använda dekorationen så högerklickar du på en textmodul och väljer Dekoration -> Varningsruta.

Dekorationen varningsruta

I dekorationen kan du använda dig av formatmallarna Rubrik 2, Brödtext, länkad brödtext och modulen Knapp.

Lägg till RSS-tillägg

Gå till sidan Senaste nytt. Högerklicka på nyhetsmodulen och välj Inställningar -> RSS.

Fyll i Titel, Beskrivning och Copyright. Kopiera RSS-länken och gå vidare med OK.

Nyhetsmodulens inställningar
Inställningar för RSS

Öppna RSS-panelen som finns på webbplatsens Egenskaper. Här kan du se redan uppsatta RSS-källor. Klicka på pennan för att öppna det redan befintliga RSS-tillägget: Senaste nytt.

Webbplatsens egenskaper
RSS
Lägg till RSS

Klistra in den kopierade RSS-länken i fältet Källa. Tryck på OK för att spara dina ändringar.

Ändra RSS

Tillåt Youtube-filmer

Om du vill använda Youtube-filmer på din kriswebb behöver du först ändra inställningar för avancerad säkerhet.

Gå till Webbplatsinställningar -> Avancerad säkerhet och lägg till frame-src 'self' https://www.youtube.com; i fältet för Content-Security-Policy. Spara genom att trycka på OK.

Kopiera och klistra in: frame-src 'self' https://www.youtube.com;

Content Security Policy

Frågor?

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?