help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Innlogging

I SiteVision arbeider du direkte i nettleseren til å opprette, redigere og publisere innhold på webområdet. Sitevision tilpasser automatisk seg rollen du tilhører, som betyr at ulike brukere kan se og gjøre forskjellige ting.

For å få tilgang til verktøyet, fyll inn brukernavn og passord på påloggingssiden. Påloggingsinformasjonen, kontakt administratoren for webområdet.

Innlogging

Når du er pålogget, redaktør menyen som vises i nedre høyre hjørne av nettleseren. Menyen redigering er inngangen til SiteVisions redigeringsmodus.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?