help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Redigeringsområdet

Redigeringsområdet er der du bygger ditt nettsted og innholdet. Innerst inne, du bruke en mal som setter rammeverket for hvordan siden skal se ut. I malen er det en eller flere innholdsområder som du bygger opp din side med forskjellige moduler.

Områdene du kan arbeide i er markert med prikkede linjer og kalles innholdsflater.

Redigeringsmodus

Det er i innholdsflater du plasserer modulene du vil bruke. Når du holder musepekeren over de ulike modulene, merkes de med en svart ramme. I tillegg får du en dra og slipp-ikonet i hjørnet øverst til høyre for gjeldende modul. Ved hjelp av, kan du flytte modulen og plassere innholdet før det er hvor du skal.

overflate

For å gjøre endringer, klikker du i redigeringsmodus. Tekst og tabellen arbeider du direkte i redigeringsområdet. Noen moduler må du åpne innstillinger. Du gjør dette ved å dobbeltklikke i modulytan (for eksempel bildmodulen)

Til venstre vil du se sidebar, og i siden hodet vil verktøylinjen

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?