help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Redigeringsikonet

Under redigeringsikonet i hovedverktøylinjen, kan du utføre generelle innstillinger for siden og området. Ikonet er derfor nøkkelen til viktige innstillinger som metadata og tillatelser. Her finner du også muligheten til å fjerne og avpubliser en side, og angre endringene du har gjort på denne siden.

For de med høyere tilgangsrettigheter, kan du se Innstillinger via ikonet Rediger. Områdeinnstillinger gir deg direkte tilgang til innstillingene for webområdet. Utseende, sikkerhet og tilgjengelighet er noen av tingene du kan justere her.

Redigeringsikonet
  • Opphev publisering krever høyre "Publiser"
  • Fjern krever "Slett"
  • Egenskaper krever "Håndter sidelayout"
  • Områdeinnstillinger krever "Behandle innstillinger for nettsted".

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?