help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Ikonet Sidaktivitet

Helt til høyre finner du ikonet Sidaktivitet. Her siden finner du informasjon på denne siden og at du har muligheten til å skrive en kommentar på denne.

Sidaktivitet

Følgende ting kan du få informasjon om i Sidaktiviteter:

 • Endrede sider
 • Publisert side
 • Upubliserte side
 • Planlagte publisering
 • Planlagt oppheving av publisering
 • Versjonen
 • Overtatte versjon
 • Fjernet versjon
 • Flyttet siden
 • Malen bytte
 • Arbeidsflyt startet
 • Arbeidsflyt fastsette
 • Arbeidsflyt avbrutt
 • Arbeidsflyt startet

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?