help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Ikonet tilpasse innhold

Nettet blir mer dynamiskt, det skal være tilpasset brukeren. I Sitevision kan du tilpasse innholdet etter besøkende. Dette bygger på at du kjenner ting om besøkende, for eksempel hvilken avdeling brukeren tilhører, om besøkende surfer inn fra en lokal IP osv.

Når du tilpasser innhold, lager du forskjellige visninger for forskjellige målgrupper og/eller regler. Du lager disse visningene på nettsiden under Innhold. Disse visningene er alltid i et layout eller en gridkolonne. Deretter kobler du en regel eller målgruppe med en visning. Avhengig av hva du vil oppnå, kan du gjøre tilpasningene i flere trinn.

For at du skal kunne se dette ikonet, kreves det at du har et layout eller en kolonne der du tillater visninger, ellers vises ikke ikonet. Hvis du har laget tilpasset innhold, vises de forskjellige navnene på målgruppene og reglene under dette ikonet. Ellers vises bare en lenke - innstillingene.

Her er hva jeg skal gjøre

I korte trekk

  1. Lag innholdet du ønsker skal være tilpasset for en visning
  2. Lag en regel eller målgruppe som er den tekniske forutsetningen for at noen skal se visningen
  3. Koble visningen din med regelen/målgruppen.

Lag visning (tilpasset innhold)

Visninger er alltid i layouter eller kolonner. Høyreklikk på et layout/kolonne der du ønsker å lage tilpasset innhold og velg "Tillat visninger".

Tillåt visninger

Det er ikke mulig å opprette egendefinerte visninger av layouter/gridrader/kolonner som inneholder innhold overflater/mallytor.

Hvis utforming/kolonnen inneholder moduler så vil de vises i standardvisningen. Er tomt hvis utforming/kolonnen var tom er også standardvisningen.

Et oppsett/gap som lar visninger får et ikon. Under denne standardinnstillingen vises utfoldelse og andre visninger. Standardvisningen vises for alle som ikke samsvarer med en regel. Alle andre visninger kan også være et ikon som symboliserer visningene.

Ikon standardvisning

Høyreklikk utforming/kolonnen som lar utsikt og velg Opprett visning til flere visninger.

Opprett visning

Denne funksjonen krever at du har "Håndter visninger". Du må også ha valgt "Tillat visninger" på gjeldende oppsett.

Opprett en regel eller mål

Opprette en regel eller publikum til å koble dette med utsikt. Dette gjør du ved å klikke på ikonet tilpasse innhold -> Innstillinger i verktøylinjen:

Tilpass innhold

Definer regler og målgrupper. Regler består av ett eller flere kriterier som må oppfylles for en bestemt visning skal vises. Målgrupper kan bestå av én eller flere regler.

Regler och målgrupper

Du trenger ikke å bruke målgrupper hvis du ikke vil.

Knytte regel/målgruppen

Par regel/the publikum med utsikt, velge en regel fra rullegardinmenyen under Personalisering.

Velj regel

Velg visningene knyttes regel/målgruppen.

Dette viser en informational liste "Siden tilpasset nå for regel språk."

Siden tillpasses

I denne visningen kan du også endre innholdet. Visningen er stiplede blå området. Deretter kan du bytte mellom visninger i redigeringsmodus ved å klikke på pilene i den svarte platen.

Klikk pilene for å komme til neste visning.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?